Σε πτώση ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Σε πτώση επανήλθαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου καθώς το Ιράν ετοιμάζεται

Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ áðü ôéò ðëáôöüñìåò Üíôëçóçò ðåôñåëáßïõ ôçò åôáéñßáò «KAVALA OIL» ðïõ âñßóêïíôáé êïíôÜ óôï íçóß ôçò ÈÜóïõ.

να εξάγει τις πρώτες ποσότητες πετρελαίου από την ημέρα που ήρθησαν οι δυτικές κυρώσεις εναντίον της χώρας για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αναζωπυρώνοντας έτσι τις ανησυχίες σε σχέση με την πλεονάζουσα προσφορά “μαύρου χρυσού”.

Τα δύο συμβόλαια του αργού πετρελαίου είχαν εκτοξευθεί πέρα του 10% την περασμένη Παρασκευή λόγω της είδησης ότι τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ είναι έτοιμα να συζητήσουν μείωση στην παραγωγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πετρελαίου από τα χαμηλά 12 ετών.

Στις 9.00, στις αγορές της Ασίας, το αμερικανικό West Texas Intermediate για παράδοση Μαρτίου υποχωρούσε κατά 19 σεντ ή 0,65%, σε $29,25 το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ, συμβόλαια Απριλίου, υποχώρησε κατά 10 σεντ ή 0,30% σε $33,26.

Το Bloomberg News, επικαλούμενο αξιωματούχο του ιρανικού υπουργείου πετρελαίου, μετέδωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο της γαλλικής Total SA φορτώθηκε την Κυριακή στο νησί Kharg, ενώ πλοία που ναυλώθηκαν για κινεζικές και ισπανικές εταιρείες επρόκειτο να αφιχθούν αργότερα σήμερα στο Ιράν.