Μεσολαβητική παρέμβαση για αποτροπή των 24ωρων απεργιών στα ξενοδοχεία ετοιμάζονται οι εργαζόμενοι

Σε αιφνιδιαστικές 24ωρες απεργίες σε διάφορα ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες αποφάσισαν να προχωρήσουν  οι ξενοδοχοϋπάλληλοι εντός των ημερών, διαμαρτυρόμενοι για την παραβίαση της υφιστάμενης συλλογικής σύμβασης στο κλάδο .

Õðïõñãåßï Åñãáóßáò Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí , Ëåõêùóßá 8 Öåâñïõáñßïõ 2016. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Οι διαφορές που υπάρχουν με τους ξεχνοδόχους  είναι το αίτημα   επαναφοράς των παραχωρήσεων στις οποίες συμφώνησαν τα προηγούμενα χρόνια και το θέμα των προσωπικών συμβολαίων που υπογράφουν υπάλληλοι στον κλάδο, χωρίς ιδιαίτερα ωφελήματα.

Ωστόσο μετά την παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας ότι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  μεσολαβητική διαδικασία και  κλήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, οι συντεχνίες  φαινεται να μην προχωρήσουν στα μέτρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη σύσκεψη θα εξετασθεί η εργατική διαφορά που προέκυψε μεταξύ των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων αναφορικά με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης που έληξε στις 31/12/2015 στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και την επαναφορά των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ως είχαν πριν την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης που έληξε στις 31/12/2015.

Το Υπουργείο τονίζει ότι τα δύο μέρη οφείλουν να σεβαστούν τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων με βάση τον οποίο πριν την ολοκλήρωση της μεσολαβητικής διαδικασίας κανένα μέρος προβαίνει στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.

ΣΤΕΚ

Για εξόφθαλμη παραβίαση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων έκανε λόγο νωρίτερα  ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), με αφορμή τις αιφνιδιαστικές 24ωρες απεργίες που εξαγγέλθηκαν από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους εντός των ημερών, σε διάφορα ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες.

Η Γενική Διευθύντρια του ΣΤΕΚ, δήλωσε πως  “είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή, αφού θα διαταραχθεί η ξενοδοχειακή βιομηχανία”, για να προσθέσει πως “οι συνέπειες δεν είναι μόνο στην τουριστική βιομηχανία, αλλά γενικότερα στην οικονομία του τόπου”.