Σήμερα η απόφαση του Ανωτάτου για τις εκποιήσεις

ÁÍÙÔÁÔÏ ÄÉÊÁÓÔÇÑÉÏ - ÅÖÅÓÇ ÕÐÏÈÅÓÇÓ ÇËÉÏÓΣε αναμμένα κάρβουνα κάθονται χιλιάδες δανειολήπτες  και οι βουλευτές που ψήφισαν τα νομοθετήματα για το ζήτημα των εκποιήσεων  απ’ αφορμή την εκδοση  σήμερα της απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου συνέρχεται σήμερα στις 12:00 για να εκδώσει την απόφασή του για τη συνταγματικότητα των τεσσάρων νομοθετημάτων που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα των εκποιήσεων ενυπόθηκων εξασφαλίσεων, για τα οποία έκανε αναφορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την ετυμηγορία του Ανωτάτου,  σύμφωνα με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ,θα εξαρτηθεί η εκταμίευση της έκτης δόσης του κυπριακού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, ύψους €436 εκατομμυρίων, καθώς και ο καθορισμός της επόμενης αξιολόγησης του προγράμματος.

Οι αναφορές που έγιναν στο Ανώτατο αφορούν τα νομοθετήματα:

1. O περί της Αναστολής Είσπραξης Οφειλών, Προστασίας της Κύριας Κατοικίας και της Επαγγελματικής Στέγης και της Ρύθμισης Άλλων Συναφών Θεμάτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2014.

2. Ο περί Απαλλαγής Εγγυητών από την Εγγύηση Εκπλήρωσης της Υπόσχεσης ή της Υποχρέωσης Χρέους Μετά την Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου Νόμος του 2014.

3. Ο περί Απαλλαγής Ενυπόθηκου Οφειλέτη και Εγγυητών από την Εγγύηση Εκπλήρωσης της Υπόσχεσης ή της Υποχρέωσης Χρέους Μετά την Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου Νόμος του 2014.

4. Ο περί Αναστολής της Ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, Νόμος του 2014.