Στον κινεζικό όμιλο Cosco το πακέτο μετοχών του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς

Στην Cosco περνά το 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), καθώς υπέβαλε βελτιωμένη προσφορά ύψους 368,5 εκατ. ευρώ και ανακηρύχθηκε από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων της Ελλάδας (ΤΑΙΠΕΔ) ως πλειοδότρια του διαγωνισμού.

Åñãáæüìåíïé óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò COSCO óôï ëéìÜíé ôïõ ÍÝïõ Éêïíßïõ óôïí ÐåéñáéÜ , ÐáñáóêåõÞ 20 Éïõíßïõ 2014. Ôéò åãêáôáóôÜóåéò åðéóêÝöèçêáí ïé ðñùèõðïõñãïß ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Êßíáò Áíôþíçò ÓáìáñÜò êáé Li Keqiang. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ο κινεζικός όμιλος, που δραστηριοποιείται στο λιμάνι του Πειραιά από το 2008, ήταν ο μοναδικός επενδυτής που είχε υποβάλει δεσμευτική προσφορά την προηγούμενη εβδομάδα και είχε κληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ να βελτιώσει το τίμημα που προσέφερε αρχικά.

Η συνολική αξία που θα αποκομίσει το Δημόσιο από τη συμφωνία θα ανέλθει στο 1.5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη βελτιωμένη προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, τις υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης, ύψους 410 εκατ. ευρώ.

Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται, επίσης, υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες επενδύσεις, μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2052.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Θεόδωρος Δρίτσας ζήτησε χθες από το ΤΑΙΠΕΔ, αφού ο οργανισμός είχε επίσημα ανακοινώσει ότι κατακυρώνεται υπέρ της Cosco ο διαγωνισμός για την αγορά της πλειοψηφίας πια του πακέτου των μετοχών του ΟΛΠ, «εξηγήσεις και ενημέρωση».

Ο Υπουργός φέρεται δυσαρεστημένος καθώς, όπως δήλωσε, πληροφορήθηκε την πώληση του ΟΛΠ από το δελτίο Τύπου του ΤΑΙΠΕΔ. Για «αδιαφανή πώληση» κάνει λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, προσκείμενος στον ΣΥΡΙΖΑ.

Από την άλλη, σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει: «Η σημερινή εξέλιξη για την πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, δικαιώνει τη σταθερή πολιτική επιλογή των Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας για προσέλκυση επενδυτών και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας ως πύλης εισόδου στην Ευρώπη. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αφού επί ένα χρόνο καθυστέρησε και κωλυσιέργησε, σύρεται στην προώθηση αυτής της σημαντικής αποκρατικοποίησης, όπως σύρθηκε και στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Δυστυχώς, εν τω μεταξύ, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, με κόστος για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα».