Ζητήθηκε η ακύρωση των διαταγμάτων του Δικαστηρίου Λάρνακας για τη διαχείριση του ομίλου ετ.Πρίνος Λτδ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι αγορεύσεις των δικηγόρων   για την υπόθεση  διαχείρισης  του ομίλου  εταιρειών  Πρίνος Λαχαναγορά Λτδ  με αίτημα την ακύρωση DSC02638-profile1-300x225των διαταγμάτων του Επ. Δικαστηρίου Λάρνακας,   καθότι όπως τονίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, ο δικαστής Χρ. Φιλίππου σύμφωνα με δική του απόφαση  (στις 9 Νοεμβρίου )  εξαιρέθηκε από την υπόθεση μετά που έγιναν παραδεκτές οι καταγγελίες, ότι ο αδελφός  του Φίλιππος Φιλίπππου είχε εμπλακεί στην αντιδικία μεταξύ των μετόχων Β’ και Α’  και που σύμφωνα με μαρτυρίες  (ο αδελφός του Φίλιππος Φιλίππου ) φέρεται να ενήργησε κατόπιν οδηγιών του Κων.Λόρδου (πρώην βουλευτή του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου) .Και ως εκ τούτου «τα διατάγματα « έχουν μολυνθεί».

Αγορεύοντας εκ μέρους των εναγόντων (Κωνσταντίνος Λόρδος  και άλλοι)  η δικηγόρος κα. Γιολάντα Ζαχαρίου υπέβαλε στο δικαστήριο πως τα διατάγματα δεν πρέπει να ακυρωθούν καθότι ο εναγόμενος Πέτρος Σιακόλας ενεργούσε χωρίς αποφάσεις του Δ.Σ. Υποστήριξε επίσης πως  παρεμπόδιζε  το προσωπικό επικαλούμενος τα διατάγματα του Επ. Δικαστηριου Λευκωσίας. Αφου επικαλέστηκε τις πρόνοιες του περι εταιρειών νόμου , υπέβαλε πως τα διατάγματα του Επ.Δικαστηρίου Λάρνακας δεν πρέπει να ακυρωθούν επειδή  προηγήθηκαν της απόφασης εξαίρεσης του δικαστή Χρ. Φιλίππου από την υπόθεση.

Αγορεύοντας εκ μέρους του εναγόμενου Πέτρου Σιακόλα ( και των μετόχων /συμβούλων Β΄:Γιαννάκη Νεοφύτου και Μαρίνας Νεοφύτου) ο δικηγόρος Αντώνης Γεωργίου ( εκπροσωπεί το δικηγορικό γραφείο  του  Χρ.Κληρίδη), υπέδειξε ότι τα διατάγματα θα πρέπει να ακυρωθούν χωρίς καν να εξεταστεί η ουσία αυτών.Παρέπεμψε στο φάκελο του Δικαστηρίου όπου διαφαίνεται ότι στις 09/11/15, ο δικαστής κ. Φιλίππου αποφάσισε όπως εξαιρεθεί των πιο πάνω υποθέσεων.Κατόπιν της απόφασης περι εξαίρεσης  το δικαστήριο επίσης διέταξε την παραμονή των διαταγμάτων σε ισχύ  μεχρις ότου παραπεμφθούν σε άλλο δικαστήριο το οποίο θα επιληφθεί των υποθέσεων δια τα περαιτέρω.Το παρόν αίτημα για ακύρωση, τόνισε, αποτελεί φυσικό επακόλουθο της απόφασης του έντιμου δικαστή Χρ.Φιλίππου να εξαιρεθεί.Οπως ανέφερε η απόφαση εξαίρεσης τελεσίδικα καταγράφει την ύπαρξη αντικειμενικού κωλύματος και το οποίο υφίστατο και κατα την απόφαση του δικαστού κ.Φιλίππου να εκδώσει μονομερώς τα επίδικα διατάγματα.Περαιτέρω υπέδειξε ότι   η απόφαση εξαίρεσης  λόγω αντικειμενικού κωλύματος συμπαρασύρει και την όποια απόφαση είχε εκδοθεί από τον έντιμο δικαστή κ. Χρ.Φιλίππου .Από τη στιγμή που προ της απόφασης εξαίρεσης αποφάσισε την έκδοση των σχετικών διαταγμάτων μονομερώς,  αυτή η απόφαση «έχει μολυνθεί» εξαιτίας του υφιστάμενου αντικειμενικού κωλύματος και συνεπώς είναι άκυρη .Αφού  επικαλέστηκε και θέμα διαδικαστικό λέγοντας  ότι το δικαστηριο που αρχίζει την υπόθεση επίσης την τελειώνει , υπέδειξε ότι θεωρείται διαδικαστικά εσφαλμένα να αναλαμβάνει άλλο δικαστήριο, υπό τις περιστάσεις και ύπαρξη αντικειμενικού κωλύματος, διαδικασία απαγορευτικού διατάγματος  το οποίο ήδη εξεδόθη από άλλο δικαστήριο . Υποστήριξε τέλος στη βάση του φακέλου του δικαστηρίου, αλλά και αναμφισβήτητων γεγονότων την ακύρωση των διαταγμάτων που εκδόθηκαν από τον δικαστή Χρ.Φιλίππου.

Σε άλλο σημείο της αγόρευσης του ο Αντώνης Γεωργίου υποστήριξε πως τα  παρόντα διατάγματα επηρεάζουν αλλά και πλήττουν  την φιλοσοφία των διαταγμάτων της Λευκωσίας (αρ.αγωγής 2490/15).Οπως είπε οι ενάγοντες στην παρούσα δίκη (Κων.Λόρδος και άλλοι) δολίως και με διάφορους αθέμιτους τρόπους επιχείρησαν τον αποκλεισμό των μετόχων Β από τον όμιλο  εταιρειών.Αναφέρθηκε επίσης εκτεταμένα στις απαγορευτικές ρήτρες των  διαταγμάτων  του δικαστηρίου Λάρνακας που συγκρούονται- όπως υπογράμμισε- με αυτά που προνοεί και απαγορεύει το δικαστήριο Λευκωσίας.Σύμφωνα με το διάταγμα του Δικαστηρίου Λευκωσίας απαγορεύεται στους μετόχους Α’ (Κων.Λόρδο και άλλους ) να παρεμποδίζουν ή να παρακωλύουν τους ενάγοντες -στην παρούσα δίκη εναγόμενους – από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο δικηγόρος   Αντώνης Γεωργίου αναφέρθηκε στο κείμενο της απόφασης του Επ.Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο όπως ανέφερε απέκρυψαν οι ενάγοντες (Λόρδος και άλλοι)  από το Δικαστήριο της Λάρνακας. Στο σημείο αυτό έκανε εκτενή αναφορά στην  παραβίαση των γραπτών συμφωνιών βάση των οποίων (οι Λόρδος και άλλοι ) έγιναν μέτοχοι των σχετικών εταιρειών και λειτούργησαν με δόλιες  και επιθετικές τακτικές προκαλώντας τη διάσπαση , υπόθαλψη και εξοστρακισμό των εναγομένων  (Π.Σιακόλας και άλλοι)…

«…Στο κείμενο της απόφασης του Δικαστηρίου Λευκωσίας 2490/15 επι λέξη αναφέρεται:

«Με άλλα λόγια με τα επίδικα διατάγματα οι αιτητές δεν αποσκοπούν  στην παύση των εργασιών των καθ’ ων η αίτηση εταιρειών, αλλά στην επαναφορά του τρόπου λειτουργίας  του Ομίλου, όπως περιγράφηκε  από τους αιτητές ( Π.Σιακόλα και άλλοι ).Με βάση τα πιο πάνω είναι η κρίση του δικαστηρίου ότι το ισοζύγιο της ευχέρειας σαφώς κλίνει υπέρ των αιτητών (Π.Σιακόλα και άλλοι).»

Και όπως υποστήριξε ο δικηγόρος του εναγομένου Π.Σιακόλα , τα διατάγματα του δικαστή Χρ. Φιλίππου ανατρέπουν  τη φιλοσοφία  του διατάγματος του Επ.Δικαστηρίου  Λευκωσίας, υποδεικνύοντας ότι :Είναι συναφώς αναμφισβήτητη η σύγκρουση των δύο διαταγμάτων ως επίσης , είναι αναμφισβήτητη η κατάχρηση της διαδικασίας εκ μέρους των εναγόντων (Λόρδος και άλλοι).

Το δικαστήριο υπο την προεδρία του δικαστή Ηλία Γεωργίου επιφυλάχθηκε να εκδόσει την απόφαση του σύντομα.