Στο Δικαστήριο της ΕΕ η προσφυγή Κυπρίων καταθετών κατά του κουρέματος

Συνέχεια δίνεται στις 2 Φεβρουαρίου στην προσφυγή Κυπρίων πολιτών, μιας εταιρείας και ενός Ταμείου Προνοίας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε σχέση με το κούρεμα των καταθέσεων του 2013.

epa04279586 View of the court's entrance building prior to the hearing of the Shepherd case at the European Court of Justice in Luxembourg, Luxembourg 25 June 2014. Andre Shepherd is a US Army specialist and deserter who applied for asylum in Germany in 2008. Mr. Shepherd is the first US deserter to seek asylum in Europe. EPA/NICOLAS BOUVY

Y

Πρόκειται για την υπόθεση «Μαλλής και άλλοι», η οποία θα συζητηθεί ενώπιον ακροατηρίου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), αναφορικά με το αίτημα για αναίρεση των διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δικαστηρίου, μετά τη συμφωνία του Eurogroup με τις κυπριακές αρχές, τον Μάρτιο του 2013, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης επέφερε σημαντική μείωση της αξίας των καταθέσεων των Κυπρίων καταθετών, μερικοί εκ των οποίων ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει τη δήλωση της 25ης Μαρτίου 2013.

Ακολούθως, το Γενικό Δικαστήριο, με διατάξεις της 16ης Οκτωβρίου και της 10ης Νοεμβρίου 2014, απέρριψε όλες τις προσφυγές ακύρωσης, εκτιμώντας ότι δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν οι δηλώσεις του Eurogroup, όπως η δήλωση της 25ης Μαρτίου 2013, στην Επιτροπή ή την ΕΚΤ και ότι η προσβαλλόμενη δήλωση έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν συνιστά πράξη δυνάμενη να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων.

Κατόπιν τούτου, μερικοί από τους προσφεύγοντες προσέφυγαν στο Δικαστήριο με αίτημα την αναίρεση των διατάξεων του Γενικού Δικαστηρίου.

Προβάλλουν, μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις πάσχουν από πλημμελή αιτιολογία, ότι έχουν εκδοθεί κατά παράβαση των γενικών αρχών δικαίου και ότι δεν εξετάστηκε ότι οι πράξεις της Ευρωομάδας αποτελούσαν πράξεις της ΕΚΤ και της Επιτροπής, οι οποίες και θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει κατά τρόπο σύμφωνο προς τη Συνθήκη και τα Πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και με βάση το δευτερογενές και παράγωγο δίκαιο.