Πέρασαν τα stress test Συνεργατισμός, Τρ.Κυπρου και Russian Commercial Bank

*Ελλειμμα παρουσιάζει η Ελληνική

*Πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους  €331 εκατομμυρίων  προυσίασε ο Συνεργατισμός

Με πλεόνασμα ολοκλήρωσαν, Συνεργατισμός, Τράπεζα Κύπρου και RCB την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 130 τράπεζες της Ευρωζώνης. Η Ελληνική παρουσίασε έλλειμμα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, ο Συνεργατισμός παρουσίασε πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους €331 εκατομμυρίων, η RCB πλεόνασμα €112 εκ και η Τράπεζα Κύπρου πλεόνασμα €81 εκ.4927744_h4216868.limghandler

Αντίθετα, η Ελληνική Τράπεζα παρουσίασε έλλειμμα κεφαλαίων της τάξης των €176 εκ. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα αποφάσισε ήδη την αύξηση κεφαλαίων μέσω δικαιωμάτων προτίμησης, έτσι ώστε να βελτιώσει την κεφαλαιακή της θέση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Δείκτης Κύριων Ίδιων βασικών κεφαλαίων (CET1) στο βασικό σενάριο ανήλθε στο 11,6% για την Τράπεζα Κύπρου, στο 14,1% για τον Συνεργατισμό, στο 8,4% για την Ελληνική Τράπεζα και στο 15,7% για την ρωσική RCB. Στο βασικό σενάριο ο δείκτης CET1 είχε καθοριστεί στο 8%.

Με βάση το ακραίο σενάριο, όπου το όριο καθορίστηκε στο 5,5%, ο δείκτης CET1 της Τράπεζας Κύπρου ανήλθε στο 5,8%, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στο 9,3%, της RCB στο 11,6%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης της Ελληνικής Τράπεζας περιορίστηκε στο 1,7%.

Η πρόεδρος της Ελληνικής τράπεζας Ειρένα Γεωργιάδουδήλωσε σε διάσεψη τύπου αργότερα  πως « θα καλυφθούν από τις προγραμματισμένες ενέργειες της Ελληνικής Τράπεζας οι ανάγκες ύψους €105 εκ. που υπολογίζει η συνολική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Εποπτικής Αρχής Τραπεζών.Η κ. Γεωργιάδου αναφέρθηκε στην απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης που έχει ανακοινώσει ήδη η Ελληνική σημειώνοντας ότι προσβλέπει «σε άντληση σημαντικά περισσότερων κεφαλαίων από ότι κατέδειξε η Συνολική Αξιολόγηση».

Ειδική αναφορά έκανε και στην αύξηση κατά 11% των καταθέσεων της τράπεζας φέτος.