Η Επίτροπος Διοικήσεως δικαίωσε το Μουσείο Χαμπή

Σοβαρότατες ευθύνες καταλογίζονται τόσο στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού όσο και την Κοινοτική Αρχή Πλατανίστειας για τη συμπεριφορά τους έναντι της Σχολής – Μουσείο Χαμπή, σε έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2015 αναφορικά με την παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος χώρου της Σχολής – Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή στο χωριό Πλατανίστεια.CNA_Mf91cf48bc6ca4247b76cc24bd743766d

Σε ανακοίνωσή της η Σχολή – Μουσείο Χαμπή αναφέρει ότι η Επίτροπος Διοικήσεως “παραθέτει λεπτομερώς στην εντεκασέλιδη έκθεσή της όλα τα συμβάντα παρενόχλησης που προκλήθηκαν από την Κοινοτική Αρχή Πλατατανίστειας προς το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, τεκμηριώνοντας τα ένα προς ένα”.

Μεταξύ άλλων, η Επίτροπος Διοικήσεως, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επισημαίνει “…συμπεριφορές και πρακτικές που απαξίωναν το σεβασμό στη τέχνη και τον πολιτισμό, την προσφορά της Σχολής – Μουσείου και τη σημασία των δραστηριοτήτων τους”.