Γ.Γ.ΑΚΕΛ:«Ο Ακιντζί πρέπει να κατανοήσει πως δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί η Κυπριακή Δημοκρατία»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού δήλωσε σήμερα ότι πάγια θέση των πολιτικών κομμάτων τα τελευταία χρόνια ήταν ότι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν χρειάζεται εγγυήσεις και ξένα στρατεύματα στο έδαφος της.

Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò Ê.Å. ôïõ ÁÊÅË ¢íôñïò Êõðñéáíïý óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ãéá ôçí óõæÞôçóç ôïõ ðñþôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ 2014 ï ïðïßïò êáôáñôßóèçêå ìå âÜóç ôéò äåóìåýóåéò ðïõ áíÝëáâå ç ÊõðñéáêÞ Äçìïêñáôßá óôï ðëáßóéï ôïõ Ìíçìïíßïõ Óõíáíôßëçøçò ìå ôçí Ôñüéêá, Ëåõêùóßá 18 Äåêåìâñßïõ 2013.

Σε δηλώσεις στα Περβόλια, ο κ. Κυπριανού, κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Ελληνα ΥΠΕΞ Νίκου Κοτζιά ότι η γραμμή πλεύσης Ελλάδας και Κύπρου για λύση του Κυπριακού προνοεί την μη ύπαρξη εγγυήσεων και ξένων στρατευμάτων, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «δεν νομίζω ότι αυτή είναι νέα γραμμή με την έννοια ότι αυτή ήταν η πάγια θέση την οποία διατυπώναμε ως πολιτικά κόμματα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια προσέγγιση την οποία πάντοτε διατυπώναμε, δεν έχουμε συζητήσει ακροθιγώς γι’αυτό το θέμα με τον κ. Κοτζιά, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις».

Επιμένω συνέχισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ότι «η τελική πρόνοια θα πρέπει να είναι ότι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν χρειάζεται εγγυήσεις και δεν χρειάζεται ξένα στρατεύματα στο έδαφος της. Αυτή είναι και η δική μας τελική προσέγγιση, θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες».

Ο Αντρος Κυπριανού κλήθηκε ακόμα να σχολιάσει επιστολή που έστειλε προς την Κομισιόν ο τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, στην οποία αναφέρει ότι η Κομισιόν θα απολέσει το ρόλο της στο Κυπριακό εάν δεν ληφθούν υπόψη οι θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για το χαλούμι.

«Ο κ. Ακιντζί θα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί η Κυπριακή Δημοκρατία επειδή υπάρχει το πρόβλημα που έχουμε» είπε και πρόσθεσε πως «η δική μου η έκκληση που απευθύνω και στον κ. Ακκιντζί και στον κ. Αναστασιάδη είναι να εργαστούμε έτσι ώστε να επιτύχομε λύση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες Ε/κ και Τ/κ και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα έχουν επιλυθεί τα πάντα».

Αλλά συνέχισε «δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί η Κυπριακή Δημοκρατία γιατί υπάρχει συνεχιζόμενη κατοχή και το εθνικό πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες».

Σε ερώτηση κατά πόσον είναι μόνο ελληνοκυπριακό προϊόν το χαλλούμι ο κ. Κυπριανού απάντησε πως «υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν είναι ελληνοκυπριακό, είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας το χαλλούμι».

Για τον εκλογικό νόμο

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα στον Τύπο σύμφωνα με τα οποία τελικά το εκλογικό μέτρο θα «κλειδώσει» στο 3,5%, ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι «η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ έχει αποφασίσει ότι το σημερινό εκλογικό όριο είναι μικρό, θα πρέπει να αυξηθεί και έχει εξουσιοδοτήσει τη Γραμματεία της Κ.Ε. και το Πολιτικό Γραφείο να κάνει κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες επαφές έτσι ώστε να καταβληθεί προσπάθεια να βρεθεί ένα όριο το οποίο θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη».

Πρόσθεσε ότι «η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ έχει αποφασίσει και ότι τα ζητήματα που αφορούν την δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας αλλά ιδίως της σωστής λειτουργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν αντιμετωπίζονται μόνο με το εκλογικό όριο. Θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε ότι αφορά τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής».

Ο κ. Κυπριανού είπε ακόμα ότι «ετοιμάσαμε συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουμε μαζί με την τελική μας πρόταση για το εκλογικό όριο και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν βάση για διεξαγωγή συζήτησης, έτσι ώστε η Βουλή να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, προς όφελος βέβαια του Κυπριακού λαού».