Κ.Κληρίδης: «Ο Ρ.Ερωτοκρίτου είχε ζητήσει να του δοθούν τα τεκμήρια της έρευνας για τη FOCUS»

Τη θέση ότι αν δεν έθετε τους όρους που έθεσε σε σχέση με τα καθήκοντα του τέως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, τότε ο ίδιος θα υποβίβαζε το θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα,

Ï Ãåíéêüò ÅéóáããåëÝáò Êþóôáò Êëçñßäçò áíá÷ùñåß áðü ôï Áíþôáôï ÄéêáóôÞñéï, Ëåõêùóßá 15 Éïõíßïõ 2015. Ôï Óõìâïýëéï ôïõ ÁíùôÜôïõ Äéêáóôçñßïõ óÞìåñá áðÝññéøå ôéò ôñåéò ðñïäéêáóôéêÝò åíóôÜóåéò ôçò õðåñÜóðéóçò ôïõ Âïçèïý Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá Ñßêêïõ Åñùôïêñßôïõ óôçí áßôçóç ôïõ Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá Êþóôá Êëçñßäç ãéá ðáýóç ôïõ Âïçèïý ôïõ ãéá áíÜñìïóôç óõìðåñéöïñÜ. Ç õðåñÜóðéóç Åñùôïêñßôïõ Þãåéñå íÝá ðñïäéêáóôéêÞ Ýíóôáóç, åðß ôçò ïðïßáò ôï Óõìâïýëéï èá ôïðïèåôçèåß áýñéï ôï ðñùß. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

εξέφρασε ο Κώστας Κληρίδης αντεξεταζόμενος σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία από τον δικηγόρο του κ. Ερωτοκρίτου Χρήστο Πουργουρίδη, στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης εναντίον του πελάτη του και των Ανδρέα Κυπρίζογλου, Παναγιώτη Νεοκλέους και του δικηγορικού γραφείου Andreas Neocleous & Co.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήματα του κ. Πουργουρίδη ο Γενικός Εισαγγελέας επέμενε ότι οι επαγγελματικές του σχέσεις με τον κ. Ερωτοκρίτου ήταν καλές, ενώ σε συγκεκριμένη ερώτηση για συναντήσεις που έκανε με τον επικεφαλής ανακριτή για την κατάρρευση της οικονομίας Θεμιστού Αρναούτη, χωρίς να ενημερώσει τον κ. Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι ο ίδιος ο κ. Αρναούτης ήθελε να του αναφέρει κάποια θέματα σε σχέση με την έρευνα για την Focus. Είπε συγκεκριμένα ότι τον ενημέρωσε ότι ο κ. Ερωτοκρίτου είχε ζητήσει να του δοθούν τα τεκμήρια για την υπόθεση για ασφαλή φύλαξη, «γεγονός που θεώρησα απαράδεκτο». Πρόσθεσε ότι ο κ. Αρναούτης του διαβίβασε την επιμονή του κ. Ερωτοκρίτου σχετικά με το θέμα και ότι οι οδηγίες που έδωσε στον κ. Αρναούτη ο ίδιος ήταν «να μην δώσει τίποτε και να χειρίζεται το θέμα μαζί μου». Ναι, αναγνώρισε ο κ. Κληρίδης, αυτό είναι γεγονός.

Σε άλλο σημείο της διαδικασίας και απαντώντας ερωτήσεις για γνωμάτευση που έδωσε για το αν θα έπρεπε να υπάρχει υποσημείωση σε πιστοποιητικά που εξέδιδε ο Έφορος Εταιρειών για την εταιρεία Providencia, ο κ. Κληρίδης επέμεινε στην ίδια εκδοχή που έδωσε και κατά την εξέτασή του, δηλαδή ότι ο κ. Ερωτοκρίτου του έθεσε το θέμα και ότι του είχε πει να προχωρήσει γιατί ο κ. Νεοκλέους έχει κάτσει «πά στ` αφκιά μου», όπως αναφέρθηκε. Ο κ. Πουργουρίδης του είχε υποβάλει ότι αυτό που του είπε ο κ. Ερωτοκρίτου ήταν ότι «κάνε ότι νομίζεις αλλά αν με ανατρέψεις και δώσεις αντίθετη γνωμάτευση δεν γλιτώνουμε από τον Νεοκλέους ή θα κάτσει πά στ` αφκιά μας ο Νεοκλέους». Σίγουρα δεν είναι πάνω στα δικά μου αυτιά που έκατσε, σε κανένα στάδιο, απάντησε ο κ. Κληρίδης.

Στη συνέχεια και απαντώντας σε επιπρόσθετες ερωτήσεις του κ. Πουργουρίδη, ο Γενικός Εισαγγελέας κατέστησε σαφές ότι «δεν συνηθίζω να ασκώ τα καθήκοντά μου κάτω από πίεση». Δεν δέχομαι ούτε παρεμβάσεις, ούτε πίεση από κανένα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αφεθώ να κάνω τη δουλειά μου με τον τρόπο που αντικειμενικά θεωρώ σωστό, πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος του κ. Ερωτοκρίτου ρώτησε επίσης τον μάρτυρα για συγκεκριμένο περιστατικό όπου σύμφωνα με τον κ. Πουργουρίδη, ο πελάτης του χτύπησε ελαφρά την πόρτα του γραφείου του κ. Κληρίδη στα μέσα Οκτωβρίου και άνοιξε την πόρτα ενώ στη συνέχεια με οργίλο ύφος αυτός του είπε «μόνο γάδαροι μπαίνουν χωρίς να χτυπούν την πόρτα. Άλλη φορά να χτυπάς την πόρτα όταν μπαίνεις στο γραφείο μου». Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή την γλώσσα, ήταν η απάντηση του κ. Κληρίδη, ο οποίος πρόσθεσε ότι του έκανε όντως παρατήρηση γιατί ήταν κάτι που συνέβαινε επανειλημμένα, δηλαδή η είσοδος στο γραφείο του χωρίς να χτυπήσει πρώτα την πόρτα από πλευράς του κ. Ερωτοκρίτου, γεγονός που τον ενοχλούσε αφάνταστα.

Ωστόσο, επέμενε ότι οι σχέσεις του με τον κ. Ερωτοκρίτου σε υπηρεσιακό επίπεδο ήταν καλές και συνεργάζονταν. Σε υποβολή του Χρήστου Πουργουρίδη ότι οι σχέσεις σας δεν ήταν καθόλου καλές, γεγονός που έγινε γνωστό από δημοσιεύματα αλλά και σκίτσα στον Τύπο ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα με υποβολιμαία δημοσιεύματα. Κληθείς να πει αν αποδίδει τέτοια δημοσιεύματα στον κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Κληρίδης είπε ότι τα αποδίδει σε επηρεασμό από πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση. Ξέρω, πρόσθεσε, ότι υπάρχουν συμφέροντα και σκοπιμότητες. Μέσα σ` αυτές τις αντίξοες συνθήκες προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, σημείωσε.

Σε σχέση με τους όρους τους οποίους έθεσε στον κ. Ερωτοκρίτου προτού αποδεχθεί το διορισμό του στους οποίους είχε αναφερθεί κατά την εξέτασή του και σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων ο κ. Ερωτοκρίτου θα έπρεπε να διαβουλεύεται μαζί του για σοβαρές υποθέσεις, οποτεδήποτε υπήρχαν διιστάμενες απόψεις, αλλά και ότι για όλες τις υποθέσεις τον τελευταίο λόγο είχε ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας και σε υποβολή του κ. Πουργουρίδη ότι αντίθετα ο ίδιος είχε πει δημόσια ότι τις ποινικές υποθέσεις τις χειριζόταν αποκλειστικά ο κ. Ερωτοκρίτου σε δηλώσεις του στο ΜEGA, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι «αν είχα υποβιβάσει το θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα σ` αυτό το επίπεδο, θα ήμουν πραγματικά αξιολύπητος και αξιοκατάκριτος». Πρόσθεσε ότι αν δεν είχαν γίνει αποδεκτοί οι όροι που έθεσε, δεν θα αναλάμβανε τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα.

Σε άλλη υποβολή του κ. Πουργουρίδη ότι ποτέ δεν έγινε λόγος για τρεις όρους, ο κ. Κληρίδης είπε «λυπούμαι πραγματικά», διερωτούμενος «θα ανέμενα αν και πότε θα στέλλετο ένα τρόλεϊ, ένα καροτσάκι, για να βάλω την σφραγίδα του Γενικού Εισαγγελέα; Λυπούμαι πάρα πολύ». Ήταν, πρόσθεσε, οι τρεις όροι που έθεσε και στο Προεδρικό αλλά και επακριβώς στον ίδιο τον κ. Ερωτοκρίτου σε κατ` ιδίαν συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Εισαγγελέα από τον κ. Κληρίδη. Ήταν θέμα που είχε διευθετηθεί μεταξύ μας και θεώρησα ότι μπορούσα να τον εμπιστευθώ, συμπλήρωσε.

Ο μάρτυρας κατηγορίας κλήθηκε ακόμη από τον κ. Πουργουρίδη να απαντήσει σε πολλαπλά ερωτήματα σε σχέση με την ανακοίνωση στην οποία προέβηκε για δημοσιεύματα σε σχέση με την απόφασή του για αλλαγή οδηγιών στο θέμα της Providencia και για το γεγονός ότι, κατά τον κ. Πουργουρίδη, ο ίδιος κατά την εξέτασή του άφησε να εννοηθεί ότι τα δημοσιεύματα αυτά ήταν αποτέλεσμα διαρροής από τον πελάτη του. Παρόλο που δεν μπορούσε να θυμηθεί επακριβώς την ημερομηνία όλων των δημοσιευμάτων, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι θυμάται πως την ημέρα που υπήρξαν τα δημοσιεύματα τον πήρε τηλέφωνο ο Υπαρχηγός ο κ. Κυριάκου και του είπε ότι αποκλείεται να ήταν από εμάς διότι ακόμα δεν είχε έρθει η επιστολή. Αυτό θυμούμαι χαρακτηριστικά, είπε.

Απάντησε παράλληλα αρνητικά σε ερωτήσεις και υποβολές του κ. Πουργουρίδη ότι ο ποινικός φάκελος της Providencia είχε φτάσει στο γραφείο του με την διαδικασία που ακολουθείτο από το αρχείο με καροτσάκι είτε το απόγευμα της Πέμπτης 31 Οκτωβρίου είτε το πρωί της Παρασκευής 1 Νοεμβρίου, σημειώνοντας ότι «ίσως να ήταν την `κόκκινη Πέμπτη`, όπως λέγεται λαϊκά, διότι ουδέποτε ήρθαν στο γραφείο μου». Δεν ήρθαν ποτέ, πρόσθεσε.

Η διαδικασία συνεχίζεται την Τετάρτη το απόγευμα, στις 1530 με την αντεξέταση του κ. Κληρίδη και από τους υπόλοιπους δικηγόρους υπεράσπισης.