Ενοχλημένος ο Γ.Εισαγγελέας από τις επικρίσεις βουλευτών για τη στάση του

*Σε ανακοίνωση του μιλα για διαστρέβλωση των θέσεων  του

 

Ενοχλημένος  από την κριτική που  του άσκησαν βουλευτές μέλη της Επιτροπής Θεσμών απ’ αφορμή την άρνηση του να παραστεί στη συνεδρία  κατα την οποία επρόκειτο να συζητηθεί το θέμα της συγγένειας της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας  Χρυστάλλας Γιωρκάτζιη με τους δικηγόρους του Α.Βγενόπολου  και του ομίλου Μαρφίν (η θυγατέρα της και ο πρώην σύζυγος της ανέλεβαν την υπεράσπιση τους) ο Γ.Εισαγγελέας κ. Κώστας Κληρίδης εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση;ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ

«Σε σχέση με σημερινές δηλώσεις βουλευτών μελών της Επιτροπής Θεσμών & Αξιών της Βουλής, λόγω της μη παρουσίας μου στη συζήτηση για το θέμα της συγγενικής σχέσης μεταξύ της Διοικητού της Κυπριακής Τράπεζας και δικηγόρων, το γραφείο των οποίων ανέλαβε νομική εκπροσώπηση προσώπου το οποίο τελεί υπό έρευνα για τα θέματα της Οικονομίας αναφέρω τα εξής:

1. Στην επιστολή μου, την οποία είχα αποστείλει στην Επιτροπή της Βουλής ανέφερα τα εξής ουσιώδη:

“Επειδή όμως το υπό συζήτηση θέμα αναφέρεται και στην εξέταση του ενδεχόμενου επηρεασμού των συνεχιζόμενων ποινικών ανακρίσεων σε σχέση με την πιθανότητα διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε σχέση με την Οικονομία, αναφέρω το αυτονόητο: Ότι δηλαδή η Νομική Υπηρεσία η οποία εποπτεύει και καθοδηγεί, όπου χρειάζεται, τις συνεχιζόμενες ανακρίσεις που διεξάγονται από την Αστυνομία, τελεί σε επιφυλακή και σε εγρήγορση, έτσι ώστε αν διαπιστωθεί η έγερση οποιουδήποτε προβλήματος επηρεασμού στη διενέργεια των ανακρίσεων, επί λόγω σχέσης ή διασύνδεσης οποιουδήποτε προσώπου, αξιωματούχου ή μη, με άλλο πρόσωπο, τότε καθηκόντως θα παρέμβει ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες τις οποίες έχει, τόσο προς προστασία των ανακρίσεων, όσο και προς διερεύνηση οποιασδήποτε προσπάθειας παρακώλησης και ευθύνης οποιουδήποτε προσώπου τυχόν ενέχεται σ´ αυτήν.”

2. Σε δήλωσή μου, στην οποία είχα προβεί επί του ιδίου θέματος κατόπιν ερωτήσεων από την εφημερίδα «Καθημερινή», στις 8.9.2014, είχα και πάλι προβεί στην ίδια τοποθέτηση ως ακολούθως:

«Παρόλο ότι σε μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος αυτού του είδους οι συγγενικές σχέσεις και διασυνδέσεις είναι συχνά φαινόμενα, αναμένεται από δημόσιους υπαλλήλους και ιδιαίτερα από κρατικούς αξιωματούχους ότι θα ασκούν τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους πλήρως αποστασιοποιημένοι από τέτοια στοιχεία, κατά τρόπο ανεξάρτητο, αντικειμενικό και ακριβοδίκαιο. Η δε Νομική Υπηρεσία είναι σε συνεχή εγρήγορση ώστε να διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση, δεν παρατηρούνται οποιεσδήποτε ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις που να δημιουργούν εύλογες υπόνοιες περί του αντιθέτου».

3. Η σημερινή δήλωση του Προέδρου των Οικολόγων κ. Περδίκη (αν αυτή αποδόθηκε σωστά) σύμφωνα με την οποία ο ίδιος «έθεσε θέμα για εγγραφή την δημόσια τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα σημειώνοντας πως η απάντηση του για το γεγονός ότι δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, επειδή είμαστε μικρή χώρα, δημιουργεί από μόνη της θεσμικό θέμα», συνιστά δήλωση η οποία μόνο μνημείο διαστρέβλωσης μπορεί να χαρακτηριστεί.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την άλλη δήλωση του ιδίου βουλευτή σύμφωνα με την οποία «Είναι αδιανόητο να μπαίνει στην κλίνη του Προκρούστη το θέμα του οικογενειακού ασυμβίβαστου με το μέγεθος μιας χώρας».

Αν μπορούν να αποδοθούν τα πιο πάνω καταλογιζόμενα στην δήλωσή μου την οποία παράθεσα αυτούσια πιο πάνω, λυπούμαι πραγματικά για το επίπεδο και τον τρόπο προσέγγισης προσεγμένων δηλώσεων ενός ανεξάρτητου αξιωματούχου και συνιστώ περισσότερη προσοχή.

4. Παρατηρώ, επίσης, ότι σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις βουλευτών μελών της Επιτροπής το υπό εξέταση θέμα είναι «εξόχως πολιτικό» και διερωτώμαι τι ρόλο έχει ο Γενικός Εισαγγελέας στη συζήτηση ενός τέτοιου θέματος, πέραν των όσων τον αφορούν, ως ανωτέρω.

Τέλος επισυνάπτει  αντίγραφο της επιστολής που είχε αποστείλει στην Βουλή για ενημέρωση η οποία είναι η πιο κάτω.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

    Πρόεδρο Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

   Θέμα: Ο κίνδυνος που ενδεχομένως να ελλοχεύει για την

               πορεία των ερευνών που αφορούν τα αίτια που αφορούν

             τα αίτια που οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στη

             σημερινή κατάσταση, εξαιτίας της σχέσης της Διοικητού

              της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τους νομικούς

             συμβούλους που ανέλαβαν την εκπροσώπηση προσώπων

             που πιθανό να εμπλέκονται στις υπό αναφορά έρευνες.

΄Εντιμε κ. Πρόεδρε,

 σε σχέση με την πρόσκληση την οποία μου έχετε απευθύνει για να παραστώ στη συνεδρία της Επιτροπής σας η οποία θα διεξαχθεί αύριο 21.10.2014 με αντικείμενο συζήτησης:   “ Ο κίνδυνος που ενδεχομένως να ελλοχεύει για την            πορεία των ερευνών που αφορούν τα αίτια που οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στη σημερινή κατάσταση, εξαιτίας της σχέσης της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τους νομικούς συμβούλους που ανέλαβαν την εκπροσώπηση προσώπων που πιθανό να εμπλέκονται στις υπό αναφορά έρευνες», επιθυμώ να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι ο νομικός σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υπουργών .   Είναι επίσης υπεύθυνος για την έναρξη, συνέχιση ή διακοπή οποιασδήποτε ποινικής δίωξης.   Το υπό συζήτηση θέμα, το οποίο αφορά στην οποιανδήποτε σχέση ή διασύνδεση ενός κρατικού αξιωματούχου με ιδιώτη δικηγόρο και/ή τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ως θέμα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, δεν είναι θέμα το οποίο, στην απουσία οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα, ή εγείρει καθήκον του Γενικού Εισαγγελέα να εκφέρει άποψη ή γνώμη, ή να προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση.

Επειδή όμως το υπό συζήτηση θέμα αναφέρεται και στην εξέταση του ενδεχομένου επηρεασμού των συνεχιζόμενων ποινικών ανακρίσεων σε σχέση με την πιθανότητα διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε σχέση με την Οικονομία, αναφέρω το αυτονόητο: ΄Οτι δηλαδή η Νομική Υπηρεσία η οποία εποπτεύει και καθοδηγεί, όπου χρειάζεται, τις συνεχιζόμενες ανακρίσεις που διεξάγονται από την Αστυνομία, τελεί σε επιφυλακή και σε εγρήγορση, έτσι ώστε, αν διαπιστωθεί η έγερση οποιουδήποτε προβλήματος επηρεασμού στη διενέργεια των ανακρίσεων, επί λόγω σχέσης ή διασύνδεσης οποιουδήποτε προσώπου, αξιωματούχου ή μη, με άλλο πρόσωπο, τότε καθηκόντως θα παρέμβει ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες τις οποίες έχει, τόσο προς προστασία των ανακρίσεων, όσο και προς διερεύνηση οποιασδήποτε προσπάθειας παρακώλησης και ευθύνης οποιουδήποτε προσώπου τυχόν ενέχεται σ΄αυτήν.

Πέραν των ανωτέρω, πιστεύω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και η Νομική Υπηρεσία δεν θα προσφέρουν οτιδήποτε περισσότερο με συμμετοχή τους στην συζήτηση του θέματος τούτου στην Επιτροπή σας.

                                                                     Με εκτίμηση,

                                                                    Κώστας Κληρίδης

                                                      Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.