ΔΗΚΟ:«Επιβάλλεται η Βουλή να συζητήσει τις σοβαρές πτυχές του Κυπριακού»

β

Από τη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, με θέμα την εγγραφή για συζήτηση του κυπριακού το Δημοκρατικό Κόμμα ξεκαθαρίζει  και τονίζει  πως πρέπει να συζητηθούν στη Βουλή οι σοβαρές πτυχές του κυπριακού από τους εκπροσώπους του λαού.

Ï Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïêñáôéêïý Êüììáôïò Íéêüëáò Ðáðáäüðïõëïò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ãéá ôçí óõæÞôçóç ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ 2015, Ëåõêùóßá 15 Äåêåìâñßïõ 2014.

Και υπογραμμίζει: «Είναι αδιανόητο, η Βουλή να συζητά για την απαλλοτρίωση ενός χωραφιού, και να μην συζητήσει το περιουσιακό και τον πιθανό περιορισμό των δικαιωμάτων εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας.

Είναι αδιανόητο, η Βουλή να έχει συζητήσει δεκάδες τροποποιήσεις του Συντάγματος, αλλά να μην συζητήσει την διασφάλιση της Συνέχισης της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις επιπτώσεις από την αλλαγή του Συντάγματος σε μια πιθανή λύση.

Εκτός και αν κάποιοι έχουν ήδη αποφασίσει ότι θα καταργηθεί το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει να διασφαλιστεί ότι στη Βουλή θα συζητηθούν σοβαρά όλες οι ουσιώδεις πτυχές του κυπριακού, που θα επηρεάσουν το μέλλον του τόπου και του λαού.

Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα το πότε θα οριστεί η συζήτηση και θέλουμε να χαιρετίσουμε την πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ενημερώσει τη Βουλή για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις.

Οφείλουμε όμως να επαναλάβουμε πως αυτή η ενημέρωση θα ήταν πιο ολοκληρωμένη αν τα σχετικά έγγραφα του Κυπριακού δίνονταν σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και όχι μόνο σε εκείνα που ταυτίζονται με τις θέσεις του και συγκεκριμένα το ΑΚΕΛ και τον ΔΗΣΥ.»

Τέλος τονίζει  πως είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε Βουλευτή να επιθυμεί να συζητηθεί ένα συγκεκριμένο θέμα και οι χαρακτηρισμοί και οι ακρότητες πρέπει να εκλείπουν από το ναό της δημοκρατίας.