Σε δυναμικά μέτρα και οι καθηγητές

Θα αντιδράσει στον ετσιθελισμό του Υπ.Παιδείας  αναφέρει η ΟΕΛΜΕΚ

Μετά τους γιατρούς και νοσηλευτές του δημοσίου και οι καθηγητές φαίνεται να ακολουθούν δυναμικά μέτρα καθώς η ΟΕΛΜΕΚ  καταγγέλλει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή ότι «σχεδόν αγνόησε επιδεικτικά τις εισηγήσεις, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της οργάνωση  και προχώρησε σε βεβιασμένη εισαγωγή ενός νέου Ωρολογίου Προγράμματος που εμπεριέχει εκ προοιμίου στρεβλώσεις». Σύμφωνα με ανακοίνωση  του  Κεντρικού  Συμβουλίου  της ΟΕΛΜΕΚ το οποίο συνήλθε σήμερα εκτάκτως, καλείται ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού “έστω και ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÏÅËÌÅÊτην υστάτη να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και να συνεχίσει το διάλογο προκειμένου να καταλήξουμε από κοινού σε ένα σύγχρονο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα διορθώνει τις όποιες αγκυλώσεις που αφορούν τόσο τους / τις μαθητές / τριες όσο και γνωστικά αντικείμενα, όπως Ξένες Γλώσσες, Οικιακή Οικονομία, Φυσική Αγωγή, Βιολογία, Χημεία, Μουσική, Τέχνη, Θέατρο, Τεχνολογία κλπ”.

Το ΚΔΣ της ΟΛΕΜΕΚ αποφάσισε την σύγκληση εκ νέου έκτακτου ΚΔΣ την ερχόμενη Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 για αξιολόγηση των εξελίξεων και λήψη μέτρων στην περίπτωση που το ΥΠΠ συνεχίζει να αγνοεί τις συνεχείς εκκλήσεις της Οργάνωσης για διάλογο.

Η ΟΕΛΜΕΚ έδωσε στην δημοσιότητα την επιστολή που σήμερα απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας στην οποία αναφέρει ότι “φανερώνετε στην πράξη ότι δεν έχετε διδαχθεί από τα λάθη που είχαν γίνει με την εφαρμογή του Ενιαίου Λυκείου, αφού επαναλαμβάνετε ακριβώς τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές (έλλειψη διαλόγου, συζητήσεις στο παρασκήνιο, ελλιπής επιστημονική τεκμηρίωση, βεβιασμένη εφαρμογή) για την εισαγωγή των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων”.

Προσθέτει πως “το γεγονός αυτό προδιαγράφει μια ανάλογη αποτυχία, για την οποία θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος εσείς ο ίδιος και όσοι συνήργησαν, στο προσκήνιο και κυρίως στο παρασκήνιο, στη διαδικασία εισαγωγής των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων”.

Η ΟΕΛΜΕΚ καταγγέλλει στον Υπουργό Παιδείας, “τη συνεχιζόμενη πεισματική σας άρνηση να προχωρήσετε σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το θέμα των Ωρολογίων Προγραμμάτων, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει”.

Αναφέρει ότι “οι διορθωτικές κινήσεις που έκανε το ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ στις 27 Απριλίου και 4 Μαΐου του 2015 ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και επιβαλλόμενες υπό τας περιστάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η υιοθέτηση ενός απαράδεχτου Ωρολογίου Προγράμματος που θα υποθήκευε το μέλλον του Δημόσιου Σχολείου”.

“Η αντίληψή σας για διάλογο και συνεννόηση διαφάνηκε εξάλλου από τον τρόπο που εμπαίξατε τις τελευταίες μέρες την Οργάνωσή μας, σπεύδοντας να προβείτε σε μονομερείς ενέργειες για την εφαρμογή των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (εγκύκλιος για ενημέρωση καθηγητών ΣΕΑ στις 30/4/2015), πριν καν ακούσετε τις απόψεις μας σε συνάντηση που είχατε ορίσει μαζί μας”, συνεχίζει η ΟΕΛΜΕΚ.
Αναφέρει, ακόμη, προς τον Υπουργό Παιδείας, ότι “η επιστολή σας, όπως και γενικότερα η πρότασή σας, στερείται οποιασδήποτε επιστημονικής και παιδαγωγικής βάσης, αφού οι θέσεις που διατυπώνετε είναι έωλες και ατεκμηρίωτες, γεγονός απαράδεκτο για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα”.

Προσθέτει ότι “τα σημεία που αναφέρετε στην επιστολή σας ως αρχές της πρότασής σας και οι λόγοι για τους οποίους η πρόταση του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, απλά επιβεβαιώνουν το αντιεπιστημονικό πλαίσιο στο οποίο κινείστε”.

Επίσης, “η επιστολή σας δε δίνει πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα που σας θέσαμε γραπτώς στις 4 Μαΐου 2015 για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη βεβιασμένη εφαρμογή των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, ότι δεν έχετε απαντήσεις στα συγκεκριμένα θέματα, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και στη συνάντησή σας με τους καθηγητές Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Αγωγής”.

Διερωτόμαστε πραγματικά, αναφέρει η ΟΕΛΜΕΚ, “αν οι συντάκτες της πρότασης αντιλαμβάνονται για ποια κοινωνία ετοιμάζονται οι μαθητές που θα φοιτήσουν στο Λύκειο που προτείνουν”.

Κατά την άποψη της ΟΕΛΜΕΚ, “το Λύκειο που προτείνουν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης Κύπρου του 21ου αιώνα, γιατί:

• Εμμένει στη λογική του σχολείου μιας άλλης εποχής με αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα, χωρίς αυτά να διέπονται από διεπιστημονικότητα.

• Επιμένει στη `Λερναία Ύδρα` των φροντιστηρίων και της παραπαιδείας, που θα εξακολουθήσει να κατατρώει τα ήδη πενιχρά εισοδήματα των οικογενειών.

• Δεν κόβει τον `ομφάλιο λώρο` του Λυκείου από την εισαγωγή των μαθητών στα Πανεπιστήμια.

• Οδηγεί στην πρώιμη εξειδίκευση των μαθητών, παραβλέποντας την σύγχρονη πραγματικότητα της αγοράς εργασίας.

• Δεν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας και αυξάνει την πιθανότητα σχολικής διαρροής και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου”.
Καταλήγοντας, η ΟΕΛΜΕΚ, τονίζει, “εμφαντικά”, ότι “θα αντιδράσουμε στον ετσιθελισμό και στο δρόμο της μονομερούς εφαρμογής των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων που έχει επιλέξει το Υπουργείο Παιδείας, επειδή ούτε το περιεχόμενό του ούτε και η διαδικασία εφαρμογής του εξυπηρετούν την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, το καλό της παιδείας, του τόπου μας και, κυρίως, το καλό των παιδιών μας”.