Το 55,48% της Ελληνικής Τράπεζας κατέχει η Eurobank

Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, ανακοίνωσε ότι κατέχει η Eurobank τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, η Eurobank S.A., θυγατρική της Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A., ανακοινώνει ότι στις 28 Ιουνίου 2024, αγόρασε 168 μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («Ελληνική Τράπεζα») στην τιμή των €2,56 ανά μετοχή για συνολική εκτίμηση περίπου €430,10.

Η Eurobank, σημειώνει ότι μετά την ανωτέρω αγορά, κατέχει άμεσα 229.030.025 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας.