Διακοπή λόγω ένστασης στην υπόθεση παύσης του Γεν. Ελεγκτή

Με ένσταση της πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στη μαρτυρία του Γενικού Ελεγκτή ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, σχετικά με την αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα για παύση του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με τον ισχυρισμό της ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Είχε προηγηθεί η κατάθεση του Υπεύθυνου του διεθνούς οργανισμού INTOSAI για την Ανεξαρτησία των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Freddy Yves Ndjemba, η οποία επικεντρώθηκε σε ζητήματα ανεξαρτησίας των ελεγκτικών ιδρυμάτων και συμμόρφωσης του συνόλου του προσωπικού τους με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας του οργανισμού.

Έναρξη αντεξέτασης Γενικού Ελεγκτή

Κατά την έναρξη της αντεξέτασης του Γενικού Ελεγκτή, ο συνήγορος του κ. Σαββίδη, Ντίνος Καλλής, εξέφρασε ένσταση ως προς τη μαρτυρία του Γενικού Ελεγκτή που αφορούσε σε καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αρχή κατά της Διαφθοράς λόγω του γεγονότος ότι εκκρεμεί η απόφαση της Αρχής για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Γενικού Ελεγκτή, Τζο Τριανταφυλλίδης, εξέφρασε την άποψη ότι το Συμβούλιο πρέπει να έχει ολοκληρωμένη εικόνα και πως η καταγγελία στην Αρχή ήταν το έναυσμα για την καταχώρηση της παρούσας υπόθεσης, ως εκ τούτου είναι απόλυτα σχετική και είναι θέμα αξιολόγησης από το Συμβούλιο πως θα αξιοποιηθεί.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αντώνης Λιάτσος διέκοψε τη συνεδρία προκειμένου να εξεταστεί η ένσταση, με τη συνέχεια να δίνεται αύριο στις 09:30 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας, όσο και ο Γενικός Ελεγκτής έχουν υποβάλει ήδη γραπτώς τις καταθέσεις τους για εξοικονόμηση χρόνου και επίσπευση της διαδικασίας, με την κατάθεση του Γενικού Ελεγκτή να αποτελείται από 171 σελίδες και να συνοδεύεται από 52 τεκμήρια.

Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα πρόσβασης της ΕΥ σε πληροφορίες, είπε ο Εκπρόσωπος του INTOSAI

Η συνεδρία του Συμβουλίου ξεκίνησε με την κατάθεση του εκπροσώπου του διεθνούς οργανισμού INTOSAI Freddy Yves Ndjemba ως μάρτυρα υπεράσπισης του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Τριανταφυλλίδη έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις όπου η πρόσβαση της ΕΥ σε πληροφορίες επηρεάστηκε, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός αισθάνεται πως υπάρχει συστημικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να επιτευχθεί έγκαιρη, ανεμπόδιστη και άμεση πληροφόρηση, όπως απαιτείται από τη Διακήρυξη του Μεξικό.

Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Τριανταφυλλίδη, ο κ. Ndjemba ετοίμασε γραπτή δήλωση στα αγγλικά, την οποία υπέγραψε και κατέθεσε στο δικαστήριο με συνημμένη την ελληνική της μετάφραση, ενώ παραδόθηκε αντίγραφο και στον αντίδικο.

Σε ερώτηση από τον δικηγόρο του Γενικού Ελεγκτή αν ήταν δικαιολογημένο το επίσημο αίτημα που απέστειλε στις 16/11/2020 ο κ. Μιχαηλίδης προς τον οργανισμό για εξέταση της υπόθεσης για απειλές κατά της ανεξαρτησίας της ΕΥ σε σχέση με τον έλεγχο χορήγησης κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος, ο κ. Ndjemba απάντησε πως αυτό ήταν δικαιολογημένο.

Η δεύτερη ερώτηση του κ. Τριανταφυλλίδη αφορούσε στην υποβολή δεύτερου παραπόνου από τον Γενικό Ελεγκτή τον Απρίλιο του 2023 σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες του Υπουργείου Άμυνας, στις οποίες η ΕΥ έλαβε πρόσβαση μετά από επικοινωνία με τον INTOSAI και οι οποίες οδήγησαν στην ολοκλήρωση της υπό εξέταση υπόθεσης από την ΕΥ.

Είπε επίσης ότι με αφορμή την υπόθεση του 2020, η ΕΥ ανέφερε επιπλέον περιπτώσεις όπου η πρόσβαση σε πληροφορίες είχε αμφισβητηθεί και ζήτησε από τον INTOSAI να εξετάσει το ζήτημα της πρόσβασης σε πληροφορίες στο πλαίσιο του νόμιμου ελέγχου, και ρώτησε σε ποια συμπεράσματα κατέληξε η έρευνα σε σχέση με αυτό το παράπονο.

Απαντώντας, ο κ. Ndjemba έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις όπου η πρόσβαση της ΕΥ σε πληροφορίες επηρεάστηκε, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός αισθάνεται πως υπάρχει συστημικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να επιτευχθεί έγκαιρη, ανεμπόδιστη και άμεση πληροφόρηση, όπως απαιτείται από τη Διακήρυξη του Μεξικό.

Στη συνέχεια υπήρξε διαφωνία μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών σχετικά με αίτημα της πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα για κατάθεση επιπλέον 15 εγγράφων σχετικά με τον μάρτυρα υπεράσπισης και την κατάθεση του Γενικού Ελεγκτή, με τον κ. Τριανταφυλλίδη να αναφέρει ότι θα δεχόταν την κατάθεση των εν λόγω εγγράφων μόνο αν γίνονταν δεκτά 52 έγγραφα, τα οποία είχαν κοινοποιηθεί στην πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα την περασμένη Πέμπτη και για τα οποία δεν είχε λάβει απάντηση.

Μετά από σύντομη διακοπή και διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών, ο κ. Τριανταφυλλίδης είπε ότι αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν να καταχωρηθούν όλα τα έγγραφα, πλην ενός με αριθμό 48, ενώ δεν θα καταχωρούνται ακόμη τα έγγραφα με αριθμό 6,29, 30, 31 και 32.

Μετά τη διευθέτηση του ζητήματος, τον λόγο πήρε ο εκ των συνηγόρων του Γενικού Εισαγγελέα Παντελής Χριστοφίδης, ο οποίος έθεσε αρχικά ερωτήματα αναφορικά με το καταστατικό του INTOSAI και τις οικονομικές του καταστάσεις, ως προς τα οποία ο εκπρόσωπος του οργανισμού ανέφερε ότι οι δραστηριότητες του INTOSAI πραγματοποιούνται και υποστηρίζονται από όργανα και οντότητες και πως οι οικονομικές καταστάσεις είναι αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας και όχι όλου του οργανισμού.

Εξήγησε επίσης ότι ο INTOSAI αποτελείται από διάφορα όργανα, ενώ σχετικά με τις επαγγελματικές διακηρύξεις είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή που χειρίζεται τα θέματα (Επιτροπή Επαγγελματικών Προτύπων), υπό την οποία λειτουργεί φόρουμ εμπειρογνωμόνων για επαγγελματικές διακηρύξεις.

Σε ερώτηση πώς τοποθετείται ο INTOSAI έναντι πρόνοιας της Διακήρυξης της Λίμα περί σεβασμού των νόμων και του συντάγματος των κρατών μελών όπου δραστηριοποιούνται τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), ο κ. Ndjemba είπε ότι η Διακήρυξη Λίμα πρέπει να αναγνωστεί και το υπό πρίσμα της Διακήρυξης του Μεξικό και συμφωνεί με τον σεβασμό των νόμων και του συντάγματος των χωρών που φιλοξενούν τα μέλη του οργανισμού. Σκοπός των διατάξεων είναι να εξασφαλιστεί η διαφάνεια λειτουργίας και λογοδοσίας των ΑΕΙ στις χώρες υποδοχής, συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση του κ. Χριστοφίδη για επιστολή του INTOSAI προς τον προηγούμενο Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην οποία εκφράζονται οι απόψεις του οργανισμού σχετικά με την προσωρινή άρνηση πρόσβασης της ΕΥ σε πληροφορίες αναφορικά με το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα χωρίς εκφορά κρίσης επί ζητημάτων νομιμότητας, ο κ. Ndjemba είπε ότι εξετάστηκε η επιρροή της απόφασης για περιορισμό της πρόσβασης και επανέλαβε τη θέση του οργανισμού ότι τα ΑΕΙ θα πρέπει να έχουν επαρκή εξουσία για έγκαιρη, ανεμπόδιστη και ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες.

Ερωτηθείς στη συνέχεια από τον κ. Χριστοφίδη αν τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας του οργανισμού εφαρμόζονται στο σύνολο του προσωπικού και τους επικεφαλής των ΑΕΙ, ο κ. Ndjemba είπε ότι υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης και των επικεφαλής με τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και όλα τα μέλη του οργανισμού ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν και νέα συστήματα προώθησης και βελτίωσης αυτών των προτύπων.

Σε ερώτηση γιατί δεν ανέφερε το πρότυπο επαγγελματικής συμπεριφοράς αρ. 130 στη γραπτή του δήλωση, ο κ. Ndjemba εξήγησε ότι η γραπτή του δήλωση επικεντρώνεται σε θέματα ανεξαρτησίας ΑΕΙ, με έμφαση στις Διακηρύξεις Λίμα και Μεξικό

Τέλος, σε ερώτηση του κ. Χριστοφίδη αν, δεδομένου ότι στη γραπτή του δήλωση αναδεικνύει ζητήματα ανεξαρτησίας, απρόσκοπτης πρόσβασης σε έγγραφα και συναφείς πρόνοιες διεθνών διακηρύξεων, είχε ενημερωθεί ότι η υπόθεση αφορά αίτημα απόλυσης για ακατάλληλη συμπεριφορά, ο κ. Ndjemba είπε ότι ενημερώθηκε για το πλαίσιο και όχι τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και πως του ζητήθηκε γραπτή δήλωση για το σκέλος της ανεξαρτησίας.

Ερωτηθείς επίσης αν έχει ενημερωθεί για τη βάση της υπόθεσης, καθώς και αν του δόθηκε η δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα και τα τεκμήρια της αίτησης του, ο εκπρόσωπος του INTOSAI απάντησε εκ νέου αρνητικά.