Οι βασικές θέσεις των πολιτικών κομμάτων της Γαλλίας στα ευρωπαϊκά ζητήματα

Διστακτικά εμφανίζονται τα περισσότερα γαλλικά κόμματα, με βάση τις θέσεις που υποστήριξαν προεκλογικά, στο ζήτημα της περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ, ενώ ένα σημαντικός αριθμός εξ αυτών τάσσεται υπέρ της παροχής του δικαιώματος της νομοθετικής πρωτοβουλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η παράταξη της προεδρικής πλειοψηφίας Αναγέννηση του Εμανουέλ Μακρόν τάσσεται υπέρ της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και προτείνει να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Τάσσεται επίσης υπέρ της μείωσης των ζητημάτων στα οποία τα κράτη μέλη αποφασίζουν με ομοφωνία, αρχής γενομένης από την παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου και την φορολόγηση. Υποστηρίζει επίσης ότι στις επόμενες Eυρωεκλογές θα πρέπει να υπάρχουν κοινά ευρωψηφοδέλτια σε κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διεύρυνσης επιδιώκει την αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ πριν την ένταξη της Ουκρανίας σε αυτήν.

Στον χώρο της Ακροδεξιάς, η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν δεν προτείνει πλέον την έξοδο της Γαλλίας από την ΕΕ, αλλά τάσσεται υπέρ της αρχής της εθνικής κυριαρχίας αναφορικά με τις διαδικασίες λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Θεωρεί ότι η νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στα κράτη μέλη και ότι θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα του βέτο στο επίπεδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Επιδιώκει επίσης τη μετατροπή της Ευρωπαΐκής Επιτροπής σε Γενική Γραμματεία της ΕΕ, όπως και την μείωση της συνεισφοράς της Γαλλίας στους προϋπολογισμούς της ΕΕ. Τέλος το ακροδεξιό κόμμα είναι αντίθετο σε οποιασδήποτε μορφής ευρωπαΐκή φορολογία, υποστηρίζει την εθνική κυριαρχία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της άμυνας και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή γαλλική Δεξιά, το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων τάσσεται κατά οποιασδήποτε ιδέας ομοσπονδιακής Ευρώπης και θεωρεί ότι οι διατάξεις του γαλλικού Συντάγματος υπερέχουν της ευρωπαΐκής νομοθεσίας. Θεωρεί επίσης ότι το ένα τρίτο των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών πρέπει να έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαΐκής Επιτροπής που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των κοινοτικών αρμοδιοτήτων. Τέλος τάσσεται κατά οποιασδήποτε περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ.

Στον χώρο της Αριστεράς η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της λαϊκής κυριαρχίας στην Ευρώπη και υπέρ της αναθεώρησης των Συνθηκών της ΕΕ, ούτως ώστε να γίνει πιο δημοκρατική και να εγκαταλείψει τους κανόνες οικονομικής λιτότητας. Επιθυμεί επίσης την μείωση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, την απλοποίηση της διαδικασίας μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα πρέπει, κατά τη γνώμη του κόμματος, να έχει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των λόμπι η Ανυπότακτη Γαλλία προτείνει την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής παροχών και αποζημιώσεων προς ευρωβουλευτές και κοινοτικούς αξιωματούχους, ενώ τάσσεται κατά οποιασδήποτε περαιτέρω διεύρυνσης.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα τάσσεται υπέρ μίας ομοσπονδιακής Ευρώπης και θεωρεί ότι το Eυρωκοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα είσαι νομοθετικής πρωτοβουλίας. Τάσσεται επίσης υπέρ της αύξησης των ζητημάτων στα οποία οι ευρωπαϊκές αποφάσεις θα μπορούν να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία, ενώ προτείνει και την δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ανώτατης αρχής αρμόδιας για την πάταξη της διαφθοράς στην ΕΕ. Τέλος τάσσεται υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Οι Οικολόγοι τάσσονται και αυτοί υπέρ μίας ομοσπονδιακής Ευρώπης και ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος το οποίο θα προβλέπει την φορολογική ένωση, το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, την δημιουργία μίας ευρωπαϊκής Δημοκρατίας καθώς και μίας κοινής πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. Τάσσονται επίσης υπέρ της κατάργησης του δικαιώματος του βέτο και είναι υπέρ των περαιτέρω διευρύνσεων της ΕΕ. 

Τέλος το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα τάσσεται υπέρ της υπεροχής του γαλλικού Συντάγματος έναντι του ευρωπαϊκού Δικαίου και υπέρ της παραβίασης των ευρωπαϊκών Οδηγιών, όταν βρίσκονται σε αντίθεση με τα δημοκρατικά κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των λαών της Ευρώπης. Τάσσεται επίσης υπέρ της αύξησης των αρμοδιοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και κατά οποιασδήποτε περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ.