Στην Κύπρο ψηφίζουν 11.840 κοινοτικοί για Ευρωεκλογές και 21.640 για ΤΑ

Στους 11.840 ανέρχονται οι εκλογείς από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο και έχουν δικαίωμα ψήφου για ανάδειξη των Κύπριων Ευρωβουλευτών. Αντίστοιχα, στις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) οι κοινοτικοί εκλογείς ανέρχονται σε 21.640 άτομα που προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών για τον ειδικό εκλογικό κατάλογο για τις Ευρωεκλογές, Κύπριους Ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν εκλογείς που προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Σλοβενία.

Ο μεγαλύτερος αριθμός κοινοτικών εκλογέων είναι πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίοι ανέρχονται σε 7.147. Ακολουθούν οι πολίτες της Βουλγαρίας, που ανέρχονται σε 2.017 και της Ρουμανίας, που φτάνουν τους 1.963. Μόλις ένας πολίτης του Λουξεμβούργου είναι ενταγμένος στον ειδικό εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, ενώ μονοψήφιος είναι και ο αριθμός Ευρωπαίων πολιτών που θα ψηφίσουν για τις Ευρωεκλογές στην Κύπρο και προέρχονται από το Βέλγιο (8), τη Δανία (6), την Εσθονία (5), την Κροατία (5), τη Μάλτα (2), Πορτογαλία (6), Φινλανδία (6).

Η επαρχία με τη μεγαλύτερη συμμετοχή Ευρωπαίων εκλογέων στον ειδικό κατάλογος είναι η Πάφος, με 4.222 εκλογείς. Εξάλλου, συνολικά, 3.555 κοινοτικοί εκλογείς θα ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές στη Λευκωσία, 866 στην Αμμόχωστο, 1.670 στη Λάρνακα, 1.527 στη Λεμεσό.

Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό κοινοτικών εκλογέων που περιλαμβάνονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των εκλογέων ανάδειξης αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο συνολικός αριθμός τους είναι σχεδόν διπλάσιος, σε σχέση με όσους συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές και ανέρχεται σε 21.640.

Και πάλι, ο μεγαλύτερος αριθμός προέρχεται από Ελλάδα, με 11.710. Ακολουθούν οι πολίτες Βουλγαρίας με 4.103 και όσοι προέρχονται από Ρουμανία, που φτάνουν τους 3.753. Σημειώνεται ότι στις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που διαμένουν στην Κύπρο. Μόλις ένας εκλογέας είναι πολίτης Λουξεμβούργου που θα ψηφίσει στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, ενώ μονοψήφιος είναι και ο αριθμός όσων προέρχονται από Κροατία και Σλοβενία (8 και 7 αντίστοιχα).

Οι περισσότεροι κοινοτικοί εκλογείς για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα ψηφίσουν στην Πάφο και ανέρχονται σε 9.275, υπερδιπλάσιοι από την επόμενη πόλη που είναι η Λευκωσία με 4.048. Επιπλέον, 2.669 κοινοτικοί θα ψηφίσουν στην Αμμόχωστο, στη Λάρνακα 2.525 και 3.123 στη Λεμεσό.