Νέος Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Δρ.Χριστόδουλος Πατσαλίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενασκώντας τις συνταγματικές εξουσίες του, αποφάσισε τον διορισμό του Δρος Χριστόδουλου Πατσαλίδη στη θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Ο Δρ. Πατσαλίδης διορίστηκε τον Μάρτιο του 2023 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Ειδικός Σύμβουλος του σε θέματα οικονομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, με ευρύτατη πείρα σε θέσεις υψηλής ευθύνης στον τραπεζικό τομέα, εργάστηκε στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και συνέχισε την καριέρα του στον ιδιωτικό τομέα, ενώ κατά την περίοδο 2018-2019 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.  Τον Οκτώβριο του 2020 αποχώρησε από τον ιδιωτικό τομέα. Ακολούθως παρείχε  συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό στους τομείς των τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών, της διαχείρισης κεφαλαίων, και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Είναι οικονομολόγος και κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου (PhD Economics) από το London School of Economics, University of London (1989).

Ο Δρ. Πατσαλίδης διορίζεται και αναλαμβάνει καθήκοντα από τις 11 Απριλίου διαδεχόμενος τον σημερινό Διοικητή κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον κ. Ηροδότου για τη συνεργασία τους.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζει, επίσης, προς τον κ. Ηροδότου, για τις υπηρεσίες που προσέφερε σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομία της χώρας.