Έξι καλλυντικά αποσύρονται από την αγορά λόγω ακατάλληλης ουσίας

Αποσύρονται έξι καλλυντικά προϊόντα που εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά στο πλαίσιο ελέγχου αγοράς, επειδή περιέχουν την ουσία butylphenyl methylpropional, η οποία απαγορεύεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τομέας Καλλυντικών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, τα προϊόντα τα οποία επηρεάζονται είναι τα ακόλουθα:

Nano smooth Pure Refine Shampoo 320 ml Β.Ν. 115515

Nano smooth Pure Refine mask 250ml B.N. 862803

Nano smooth Pure Revive shampoo 320 ml B.N. 114811

Nano smooth Pure Revive mask 250ml B.N.861102

Nano smooth Pure Replenish mask 250ml B.N. 863505

Nano smooth Pure insulator 100ml B.N. 121618

Για τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για ανάκλησή τους από την αγορά. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση αφορά μόνο τις συγκεκριμένες παρτίδες και όχι άλλες παρτίδες των πιο πάνω προϊόντων που τυχόν υπάρχουν στην αγορά. Καλούνται οι καταναλωτές που τυχόν έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να διακόψουν τη χρήση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στο τηλέφωνο 22608606.