Τμήμα Φορολογίας: Η Δήλωση ΤΦ7 για 2024 και μετά θα υποβάλλεται μέσω TFA

Λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα TAX FOR ALL (TFA), η Δήλωση Παρακράτησης Φόρων και Εισφορών (ΤΦ7) για το έτος 2024 και μετά θα υποβάλλεται μέσω του συστήματος TFA και όχι μέσω του συστήματος TAXISnet διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα, αναφέρει το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος, επισημαίνεται ότι για το έτος 2024 θα υποβληθεί μόνο ετήσια δήλωση εντός του έτους 2025, ενώ για τα έτη που ακολουθούν θα υποβάλλονται και μηνιαίες δηλώσεις.

Πρόσθετα, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι για την υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7 απαιτείται η καταχώρηση έγκυρου αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας για όλους τους εργοδοτούμενους.

Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία πληρωμής του παρακρατηθέντος φόρου και εισφορών για το έτος 2024 εξακολουθεί να γίνεται μέσω της Φορολογικής Πύλης, στον καθορισμένο χρόνο, σύμφωνα με την περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων νομοθεσία.