Αλλαγές στις εισφορές ΤΚΑ και αυξήσεις στις συντάξεις από Ιανουάριο 2024

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσαν τις αλλάγες στις εισφορές και στις αυξήσεις στις συντάξεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με τις ΥΚΑ, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από τον μήνα Ιανουάριο 2024 σε €1.209 την εβδομάδα και σε €5.239 το μήνα.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων πάνω στα οποία υπολογίζονται οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων αυξάνονται κατά 4,73% από 1.1.2024.

Όσον αφορά το ύψος των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ποσοστό αύξησης που υπολογίζεται τόσο στο βασικό όσο και στο συμπληρωματικό μέρος των συντάξεων πρέπει να συμψηφιστεί με το ποσοστό 0,8% που παραχωρήθηκε μετά την 1.1.2023 σύμφωνα με σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας.

Διευκρινίζεται πως συνεπώς οι συντάξεις Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνονται από 1.1.2024 στο βασικό μέρος κατά 3,89% και επομένως, το μηνιαίο ύψος της πλήρους βασικής σύνταξης αυξάνεται σε €483,77 το μήνα και της κατώτατης σύνταξης σε €411,20 το μήνα, για δικαιούχους χωρίς εξαρτώμενα. Επίσης το ύψος της κοινωνικής σύνταξης αυξάνεται σε €391,85 το μήνα.

Σε ό,τι αφορά το συμπληρωματικό μέρος, αναφέρεται ότι αυξάνεται κατά 1,68% και ότι το ύψος των βοηθημάτων τοκετού και κηδείας από 1.1.2024 καθορίζεται σε €628,92 και €586,99 αντίστοιχα.