Με διάταγμα του Υπ. Γεωργίας από σήμερα μέχρι 31 Αυγούστου η διάθεση αραβοσίτου

Αρχίζει από σήμερα η διάθεση αποθεμάτων αραβοσίτου, καθώς ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Πέτρος Ξενοφώντος, προχώρησε με την έκδοση διατάγματος για διάθεση μέχρι και 30% των αποθεμάτων αραβοσίτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο Υπουργός, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που συνεδρίασε το πρωί και βάσει των εξουσιών που του παρέχει η σχετική νομοθεσία, αποφάσισε όπως εκδώσει διάταγμα για διάθεση στην αγορά μέχρι 30% (κατά μέγιστο 7.000 μετρικούς τόνους) των αποθεμάτων αραβοσίτου, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει συνάψει γραπτή σύμβαση διαχείρισης των αποθεμάτων πρώτων υλών ζωοτροφών με την αρμόδια Αρχή, σε τρέχουσα τιμή αντικατάστασης. Η περίοδος διάθεσης των αποθεμάτων αραβοσίτου αρχίζει από σήμερα και λήγει την 31η Αυγούστου 2023, ενώ οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση για επαναφορά των αποθεμάτων που θα διατεθούν, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι κατά την έκτακτη σύγκληση της Συμβουλευτικής Επιτροπής νωρίτερα την Πέμπτη, έγινε επισκόπηση της επικρατούσας κατάστασης στην αγορά των πρώτων υλών ζωοτροφών στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κλήθηκαν και ακούστηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

“Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων διαφάνηκε ότι, μετά και την αποχώρηση της Ρωσίας από τη Συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας, υπάρχει έλλειψη αραβοσίτου για κτηνοτροφική χρήση, η οποία αναμένεται να παρέλθει περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός”, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των ζώων και ιδιαίτερα των μηρυκαστικών από την υποκατάσταση του αραβοσίτου με άλλα σιτηρά που υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά, προχώρησε σε εισήγηση προς τον Υπουργό Γεωργίας για διάθεση αραβοσίτου, κατά μέγιστο 7.000 μετρικούς τόνους, από τα κρατικά αποθέματα στην αγορά.

Το Υπουργείο δημοσιοποίησε επίσης, κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων που διατηρούν κρατικά αποθέματα αραβόσιτου: Συνεργατικός Οργανισμός Παραγωγής Ζωοτροφών (Σ.Ο.ΠΑ.Ζ.) ΛΤΔ, Miloubar Cyprus LTD, AGS Agrotrading LTD, Soya Mills Cyprus, G. Tsappis Isorrop. Zootrofes Ltd, Mylos Zootrofon I.Ioakim LTD, Paradisiotis LTD, Kokita Ergostasio Zootrofon Ltd και Dimitraki Cyprus Ltd.