Ο Επίτροπος Reynders χαιρέτισε την ψήφιση νόμων για πάταξη της διαφθοράς

Την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την πάταξη της διαφθοράς, χαιρέτισε ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη Didier Reynders, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της διασφάλισης της εφαρμογής στην πράξη των μέτρων αυτών, προκειμένου να υπάρξουν οφέλη για τους πολίτες.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος είχε συνάντηση την Πέμπτη με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί για την προετοιμασία για την τέταρτη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα της αρμοδιότητάς του Ευρωπαίου Επιτρόπου με έμφαση σε ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του κράτους δικαίου στον χώρο της ΕΕ και ειδικότερα στην Κύπρο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Reynders, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε τη σημασία των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Έκθεσή της για την εφαρμογή του κράτους δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι αυτές λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τις κυπριακές αρχές και ειδικά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε σειρά νομοθεσιών που ψηφίστηκαν από τη Βουλή προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου και την πάταξη της διαφθοράς στην Κύπρο, όπως η νομοθεσία για τη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων (lobbying) και τη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η οποία, όπως ανέφερε, ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα, δίδοντας το ορθό πολιτικό μήνυμα για την πρόθεση της Βουλής να συμβάλει στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου.

Από την πλευρά του, ο κ. Reynders χαιρέτισε την ψήφιση από τη Βουλή των υπό αναφορά νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την πάταξη της διαφθοράς, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της διασφάλισης της εφαρμογής στην πράξη των μέτρων αυτών, προκειμένου να υπάρξουν οφέλη για τους πολίτες. Ειδικότερα, τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικότερης επίβλεψης της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) όσο και των δικαστικών αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Ως προς άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας συνεπεία της εισβολής της τελευταίας στην Ουκρανία.

Η Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε τον Ευρωπαίο Επίτροπο ότι η Βουλή έχει την ετοιμότητα, στο πλαίσιο των εξουσιών της, να συμβάλει στην παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που θεσπίζονται, ώστε μέσα από τον συνεχή διάλογο με την εκτελεστική εξουσία, να εντοπιστούν κενά και αδυναμίες.

Περαιτέρω, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος, αλλά και ως κράτος που βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβολής κυρώσεων.