Δεν απαιτείται αίτηση για παραχώρηση της εφάπαξ χορηγίας σε οικογένειες με τέκνα 4-18 ετών

Δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για την παραχώρηση της εφάπαξ χορηγίας «Επιστροφή στο Σχολείο» σε οικογένειες με τέκνα 4-18 ετών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Διευκρινίζει ακόμη πως το μέτρο αφορά 33.669 οικογένειες και 54.318 μαθητές, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και σύνθεσης της οικογένειας, σημειώνοντας πως απαραίτητη προϋπόθεση η οικογένεια να λαμβάνει Επίδομα Τέκνου

Την παραχώρηση εφάπαξ χορηγίας «Επιστροφή στο Σχολείο» σε οικογένειες με τέκνα ηλικίας 4-18 ετών, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων και σύνθεσης νοικοκυριού, ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κας Αναστασίας Ανθούση

Δικαιούχοι της εφάπαξ χορηγίας είναι στο σύνολο 33.669 οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου και 54.318 μαθητές. Η εφάπαξ χορηγία θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται από μέρους τους η υποβολή αίτησης, με τραπεζικό έμβασμα. Η χορηγία θα καταβληθεί μια φορά, όχι αργότερα από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, και το ποσό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συνολικών εισοδημάτων για τον καθορισμό του δικαιώματός του ή της εισοδηματικής κατηγορίας που εμπίπτει έκαστος δικαιούχος στο αντίστοιχο επίδομα τέκνου.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

Για εισοδήματα (2021) μέχρι 10 χιλιάδες ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό τέκνων, εφάπαξ ποσό €80/τέκνο μέχρι 18 ετών.

Για εισοδήματα (2021) €10.001 – €19.500, ανεξάρτητα από τον αριθμό τέκνων, εφάπαξ ποσό €70/τέκνο μέχρι 18 ετών.

Για εισοδήματα €19.501 – €29.000, ανεξάρτητα από τον αριθμό τέκνων, εφάπαξ ποσό €60/τέκνο μέχρι 18 ετών.

Για εισοδήματα €29.001 – €39.000, ανεξάρτητα από τον αριθμό τέκνων, εφάπαξ ποσό €50/τέκνο μέχρι 18 ετών.

Για εισοδήματα €39.001 – €49.000, 3 ή και περισσότερα τέκνα, εφάπαξ ποσό €50 για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα μέχρι 18 ετών.

Τέλος, για εισοδήματα €49.001 – €59.000, 3 ή και περισσότερα τέκνα, εφάπαξ ποσό €50 για το 3ο ή και τα επιπλέον τέκνα μέχρι 18 ετών.