Ευρωβαρόμετρο: Η Κύπρος η μόνη χώρα στην ΕΕ που δεν θεωρεί κύρια υπεύθυνη τη Ρωσία

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία, που προέκυψαν από έρευνα του methode_times_prod_web_bin_5d55cb22-ec2d-11e9-b84b-ece3c04125d8Ευρωβαρόμετρου, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών και μάλιστα αυτές των Κυπρίων.

 Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην ΕΕ είτε συμφωνούν πλήρως (51%) είτε τείνουν να συμφωνούν (26%) ότι οι ρωσικές Αρχές είναι πρώτα και κύρια υπεύθυνες για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η πλειονότητα του πληθυσμού διαφωνεί (51%).

Οι Κύπριοι, επίσης, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της έρευνας, δεν φαίνεται να εγκρίνουν τις οικονομικές κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και δή εναντίων των πλούσιων Ρώσων, αλλά ούτε και την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, αφού καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό διαφωνούντων στην ΕΕ. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα στην Κύπρο ήταν οι λιγότερο πρόθυμοι να ταυτιστούν με την Ευρώπη από την έναρξη της ουκρανικής κρίσης (19%).

 Όπως παρουσιάζουν, λοιπόν, τα ευρήματα, το 23% των ερωτηθέντων στην Κύπρο «διαφωνεί πλήρως» με την θέση ότι «οι ρωσικές Αρχές φέρουν πρώτα και κύρια την ευθύνη για την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία», ένα άλλο 28% «τείνει να διαφωνεί με αυτό». Συνολικά, όπως καταγράφηκε, το 51% των Κυπρίων αντιτάχθηκε σε μια τέτοια δήλωση.

Ακολούθως, μετά την Κύπρο, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (46%), αλλά και στην Ελλάδα (45%), όπου όμως το 27% συμφωνεί πλήρως με το ότι οι Ρώσοι ευθύνονται για τον πόλεμο και το 24% τείνει να συμφωνήσει με αυτό (σύνολο 51%). Εν αντιθέσει στην Φινλανδία, την Πολωνία και την Ολλανδία η πλειοψηφία του πληθυσμού συμφωνεί με την εν λόγω θέση.

Μη ικανοποίηση από τη στάση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και του ΟΗΕ

Στην Κύπρο καταγράφηκε και το μικρότερο ποσοστό, όσων ικανοποιήθηκαν από την αντίδραση του ΝΑΤΟ στην έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία (18%), ενώ ακολουθεί η Ελλάδα (24%). Σε αντίθεση, τη μεγαλύτερη έγκριση στις ενέργειες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δίνουν οι Δανοί (69%). Ακόμη στην Κύπρο εντοπίστηκε το μικρότερο ποσοστό  όσων ικανοποιήθηκαν από την αντίδραση των ΗΠΑ (19%) αλλά και του ΟΗΕ (18%).

Δεν συμφωνούν οι Κύπριοι με κυρώσεις και αποστολή στρατιωτικού υλικού

Παράλληλα στην Κύπρο καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό όσων υποστηρίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρηματοδότηση της απόκτησης και προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία (31%).

Την ίδια ώρα η Κύπρος καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην ΕΕ ως προς το ποσοστό όσων εγκρίνουν τις οικονομικές κυρώσεις με 48%, μετά από τη Βουλγαρία (44%), ενώ οι δύο αυτές χώρες είναι ουραγοί στη λίστα των κρατών που πιστεύουν ότι η Ουκρανία είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας (48% η καθεμία).Ακόμη η Κύπρος έρχεται τελευταία στη λίστα με αυτούς που υποστηρίζουν τα μέτρα κυρώσεων που ελήφθησαν κατά πλούσιων Ρώσων (46%), επομένως η πλειοψηφία διαφωνεί με τις κυρώσεις στους πλούσιους Ρώσους ολιγάρχες.

Οι απόψεις των ερωτηθέντων, σχετικά με τα διάφορα στοιχεία της αντίδρασης της ΕΕ στον πόλεμο στην Ουκρανία, τείνουν να είναι θετικές. Για παράδειγμα, περίπου οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες συμφωνούν ότι από την έναρξη του πολέμου η ΕΕ έχει δείξει αλληλεγγύη με την Ουκρανία· Αυτό περιλαμβάνει το 23% που συμφωνεί απόλυτα και το 55% που τείνει να συμφωνεί. Επιπλέον, περισσότεροι από έξι στους δέκα συμφωνούν ότι η ΕΕ ήταν ενωμένη στην απάντηση στον πόλεμο και σχεδόν το ίδιο ποσοστό συμφωνεί ότι η ΕΕ ανταποκρίθηκε γρήγορα στον πόλεμο.

Η υποστήριξη για οικονομική, στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς την Ουκρανία είναι εξίσου υψηλή: Το 93% εγκρίνει την παροχή ανθρωπιστικής υποστήριξης στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον πόλεμο και το 88% εγκρίνει την υποδοχή προσφύγων.

Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες εγκρίνουν οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εγκρίνουν τη χρηματοδότηση της αγοράς και προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του 33% που εγκρίνει πλήρως και του 34% που τείνει να εγκρίνει. Ωστόσο, οι διαφορές είναι έντονες, αφού, ενώ το 90% εγκρίνει αυτό το μέτρο στη Φινλανδία, αυτό ισχύει για το 30%-31% των ερωτηθέντων στη Βουλγαρία και την Κύπρο αντίστοιχα.

Περίπου εννέα στους δέκα ερωτηθέντες αισθάνονται συμπάθεια προς τους Ουκρανούς (54% συμφωνεί απόλυτα και 35% τείνει να συμφωνεί), ενώ περισσότεροι από έξι στους δέκα βρίσκουν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να ενταχθεί στην ΕΕ όταν είναι έτοιμη (30% συμφωνεί απόλυτα και 36% τείνει να συμφωνεί). Πάνω απ ‘το μισό συμφωνούν ότι η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στην ΕΕ όταν είναι έτοιμη σε όλες τις χώρες εκτός από την Ουγγαρία (όπου το 47% συμφωνεί).

Συνολικά, περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες είναι ικανοποιημένοι με το πώς οι εθνικές Αρχές στη χώρα τους, οι αρχές της ΕΕ, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν στον πόλεμο (μεταξύ 47% και 54%). Η ικανοποίηση από την αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών είναι συνολικά η χαμηλότερη (40%).

Επισημαίνεται ακόμη ότι περισσότεροι από οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο το συντομότερο δυνατόν, με την πλειοψηφία (56%) να συμφωνεί απόλυτα με αυτόν τον στόχο (το 29% τείνει να συμφωνεί).

Η υποστήριξη των υφιστάμενων ή δυνητικών μέτρων της ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και τον μετριασμό της αύξησης των τιμών της ενέργειας είναι επίσης υψηλή. Για παράδειγμα, το 85% συμφωνεί ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, των μεταφορών και των αγαθών (45% συμφωνεί απόλυτα, 40% τείνει να συμφωνεί), ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία καθιστά πιο επείγον για τα κράτη μέλη της ΕΕ να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (50% συμφωνεί απόλυτα και 34% τείνει να συμφωνούν) και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αγοράζουν από κοινού φυσικό αέριο από άλλες χώρες, προκειμένου να έχουν καλύτερη τιμή (49% συμφωνεί απόλυτα και 36% τείνει να συμφωνεί).

Οι περισσότεροι συμφωνούν επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει την ανάγκη για μεγαλύτερη στρατιωτική συνεργασία στο εσωτερικό της ΕΕ (37% συμφωνεί απόλυτα, 39% τείνει να συμφωνεί), αφού περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες συμμερίζονται αυτήν την άποψη σε όλα τα κράτη μέλη.