Προωθούνται κίνητρα για εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας

imagewΗ Κυβέρνηση είναι πλήρως αφοσιωμένη στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εταιρείες τεχνολογίας/πληροφορικής και νεοφυείς επιχειρήσεις, ανέφερε σήμερα ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος, σημειώνοντας ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σε χαιρετισμό του, που διάβασε ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και Καινοτομία, Δρ. Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, στο Cyprus IT Forum 2021, που ξεκίνησε στη Λεμεσό, ο Υφυπουργός είπε πως, η μετά COVID-19 περίοδος, μας έχει διδάξει ότι η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η ευημερία της Κύπρου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα μας ν’ αναπτυχθούμε σε έναν περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η Κύπρος, πρόσθεσε, διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα – ανθρώπινο δυναμικό, γεωστρατηγική θέση, φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον – τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω για τη δημιουργία ενός νέου και βιώσιμου πυλώνα της οικονομίας, με βάση την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Υπογράμμισε δε πως η Κυβέρνηση είναι πλήρως αφοσιωμένη στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει τη λειτουργία και ανάπτυξη εταιρειών τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

Προς το σκοπό αυτό, υπέδειξε, το Υφυπουργείο του, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, σχεδίασε κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη λειτουργία ψηφιακής βιομηχανίας και την παροχή κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις, που θα ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και θα έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία.

Πολύ σύντομα, τόνισε, θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα και στις μεταναστευτικές πολιτικές , κίνητρα που απευθύνονται σε εταιρείες και ιδιώτες, μέτρα για την ενίσχυση της ψηφιακής δεξιότητας στη βιομηχανία και την κοινωνία και εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, οι παρεμβάσεις αυτές θα ενθαρρύνουν και θα προωθούν την Έρευνα και Καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη νεοφυών εταιρειών.

«Πρόκειται για κυβερνητική πρωτοβουλία και είμαστε βέβαιοι ότι με τον κατάλληλο σχεδιασμό, συντονισμό και στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα πετύχουμε», υπογράμμισε ο Κυριάκος Κόκκινος.

Παράλληλα, συνέχισε στην ομιλία του, «επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό σε έναν ολιστικό ψηφιακό μετασχηματισμό, επιταχύνοντας την υλοποίηση βασικών πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των αναδυόμενων τεχνολογιών και διαμορφώνουμε νέα στοχευμένη στρατηγική για τη διευκόλυνση υποδομών για κέντρα δεδομένων».

Το διήμερο συνέδριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του, δίνει την ευκαιρία σε ιδιοκτήτες και εκπροσώπους εταιρειών, επενδυτές και κυβερνητικούς αξιωματούχους να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν επικείμενες συνεργασίες, καθώς επίσης και τους τρόπους ανάπτυξης της Κύπρου σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.