Βουλευτικές Εκλογές: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία «Πού Ψηφίζω»


 
Ο Γενικός Έφορος Εκλογών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι έχει cache_846x3000_Analog_medium_804107_245050_2842021ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «Πού ψηφίζω», μέσω της οποίας ο πολίτης, καταχωρώντας τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής του, ενημερώνεται για το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχει κατανεμηθεί. Η πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα https://wtv.elections.moi.gov.cy/.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί ο παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός 77772212, στον οποίο μπορεί κάποιος να καλέσει και, αφού δώσει τον αριθμό ταυτότητάς του, να ενημερωθεί για το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχει κατανεμηθεί.

Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από η ώρα 8:00 π.μ. μέχρι η ώρα 6:00 μ.μ. και το Σάββατο από η ώρα 8:00 π.μ. μέχρι η ώρα 1:00 μ.μ.  Η εν λόγω υπηρεσία θα προσφερθεί και κατά την ημέρα των εκλογών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Οι ψηφοφόροι έχουν επίσης τη δυνατότητα ενημέρωσης, με την αποστολή μηνύματος μέσω κινητού τηλεφώνου στον αριθμό 1199, καταχωρώντας τα ακόλουθα στοιχεία:
wtv κενό αριθμός ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης.
π.χ. wtv 900500 01/06/1990