Συνεργατισμός: Νέες μειώσεις στα δανειστικά επιτόκια

Νέες μειώσεις στα δανειστικά του επιτόκια ανακοίνωσε ο Συνεργατισμός, με στόχο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τη σύγκλιση με τα δανειστικά επιτόκια της Ευρωζώνης.

Όπως αναφέρεται, σε σημερινή της συνεδρία η Επιτροπεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας αξιολόγησε την πρόσφατη απόφαση της ΚΤ για αποκλιμάκωση των καταθετικών επιτοκίων κατά 1% με στόχο την ελάφρυνση των δανειοληπτών.sinergatiki-kentriki

«Αφού λήφθηκε υπόψη η κατάσταση που επικρατεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα και η ανάγκη που προκύπτει για μείωση του κόστους χρήματος στην κυπριακή οικονομία, η Επιτροπεία σημείωσε ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή του Συνεργατισμού να επιδιωχθεί σύγκλιση των επιτοκίων της Κύπρου με αυτά της Ευρωζώνης».

Προς αυτή την κατεύθυνση αποφάσισε αποκλιμάκωση των δανειστικών επιτοκίων στα εξυπηρετούμενα δάνεια ως ακολούθως:

1. Στεγαστικά δάνεια περαιτέρω μείωση 1% (σύνολο 2%) στο επιτόκιο με ελάχιστο το 2,75%.
2. Επιχειρηματικά δάνεια μείωση 2% στο επιτόκιο με ελάχιστο το 3%.
3. Καταναλωτικά δάνεια μείωση 1% στο επιτόκιο με ελάχιστο το 4%.
4. Φοιτητικά δάνεια περαιτέρω μείωση 0,5% (από 4,50%) και προσαρμογή του επιτοκίου στο 4%.
5. Αγροτικά δάνεια περαιτέρω μείωση 0,5% (από 4,75%) και προσαρμογή του επιτοκίου στο 4,25%.

Συνδυάζοντας τις μειώσεις με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Συνεργατισμού για μειώσεις στα Φοιτητικά, Αγροτικά και Στεγαστικά δάνεια, το μέσο επιτόκιο του Συνεργατισμού ανά σκοπό δανείου προσαρμόζεται ως ακολούθως:

1.Στεγαστικά δάνεια, μέσο επιτόκιο 3,51%.
2. Επιχειρηματικά δάνεια, μέσο επιτόκιο 4,25%.
3. Καταναλωτικά δάνεια, μέσο επιτόκιο 5,37%.

Οι πιο πάνω μειώσεις αφορούν όλα ανεξαιρέτως τα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια του Συνεργατισμού και τίθενται σε ισχύ από 1η Μαρτίου 2015 χωρίς διακρίσεις σε σχέση με το επιτόκιο βάσης (π.χ. Euribor, ECB Rate, Βασικό Επιτόκιο του Συνεργατισμού).

Οι μειώσεις αυτές επηρεάζουν 132.000 δανειολήπτες με συνολικά δάνεια ύψους €5,7 δισ. και αναμένεται να προσφέρουν στους δανειολήπτες ετήσια ελάφρυνση περίπου €90 εκ. ή €450 εκ. στην 5ετία.

Για τους μη εξυπηρετούμενους δανειολήπτες ισχύουν οι πιο πάνω μειώσεις ως ακολούθως:

1. 50% της ελάφρυνσης αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης.
2. 50% της ελάφρυνσης εφόσον τηρούνται οι όροι της αναδιάρθρωσης για περίοδο 6 μηνών.