Μετά τις διαμαρτυρίες επαναφέρονται όπως ήταν τα τέσσερα διατηρητέα κτίρια στον χώρο της Αρχιεπισκοπής

  

Μετά τις διαστάσεις που πήρε η αυθαίρετη ενέργεια της Αρχιεπισκοπής για imagewτην κατεδάφση τεσσάρων κτιρίων στην οδό Ισοκράτους  , ο Αρχιεπίσκοπος με δηλώσεις του ανέφερε ότι  η Αρχιεπισκοπή είναι έτοιμη να τα επιδιορθώσει

Νωρίτερα το ΥΠΕΣ ζήτησε την άμεση  επαναφορά των παράνομα καταδεφισθέντων κτιρίων στον χώρο της Αρχιεπισκοπής  αναφέροντας ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προχώρησε νωρίτερα σήμερα σε αυτοψία.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο αναφέρει ότι η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου, αλλά και του ιστορικού, αστικού ιστού, αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτεία, η οποία, προσθέτει, εκφράζεται μέσω της σχετικής νομοθεσίας και της κρατικής πολιτικής για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, με τη διαχρονική έκδοση Διαταγμάτων Διατήρησης έχουν μέχρι σήμερα κηρυχθεί περίπου 7000 οικοδομές παγκύπρια ως Διατηρητέες, με στόχο την προστασία και διασφάλιση της ύπαρξής τους προς όφελος της πολιτιστικής ταυτότητας και διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης για τις επόμενες γενεές.

Είναι γι΄ αυτό τον λόγο, προσθέτει, που το κράτος μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο στηρίζει τους ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών παρέχοντας ουσιαστικά οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για την αποκατάσταση τους.

“Πρόσθετα η επικινδυνότητα μιας τόσο σπουδαίας ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομής αντιμετωπίζεται με την εκτέλεση άμεσων εργασιών σωστικής φύσης από τον ιδιοκτήτη μετά από έγκριση από την αρμόδια αρχή ώστε να διασφαλιστεί η στατική επάρκεια της οικοδομής, η αποφυγή κατάρρευσής της και βεβαίως η ασφάλεια είτε των διερχομένων είτε μόνιμα διαμενόντων”, σημειώνει.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι η αρμόδια αρχή, δηλαδή ο Δήμος Λευκωσίας, θα πρέπει στη βάση των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας [άρθρο 46 (3) β του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου], να ζητήσει επαναφορά των Διατηρητέων Οικοδομών που έχουν κατεδαφιστεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αποτύπωσης.

Το ΥΠΕΣ σημειώνει ότι η επαναφορά είναι εφικτή με βάση την αποτύπωση των Διατηρητέων οικοδομών και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των αδειών που έχουν παραχωρηθεί.

“Το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Κλάδος Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως είναι έτοιμοι να συνδράμουν άμεσα και ενεργά στην προσπάθεια του Δήμου Λευκωσίας, για επαναφορά του ιστορικού συμπλέγματος οικοδομών, η οποία είναι αναγκαία για την αποκατάσταση του ιστορικού ιστού, της ταυτότητας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο της Λευκωσίας αλλά και ολόκληρης της χώρας”, καταλήγει η ανακοίνωση.