Εκδόθηκε το διάταγμα του Υπ.Υγείας με τα νέα περιοριστικά μέτρα

imagewΕκδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, αμέσως μετά το διάγγελμα του Προέδρου και την ανακοίνωση του πακέτου μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, το τελικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, το οποίο δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα.

Στο διάταγμα αναφέρεται, ότι επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 50) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

Ο Κανονισμός 2.4 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 48) του 2020, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2.1 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 49) του 2020, διαγράφεται και καταργείται από την 5η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 04.59 π.μ.

Ο Κανονισμός 2.5 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 48) του 2020, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 49) του 2020 και τον Κανονισμό 2.1 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 50) του 2020, διαγράφεται και καταργείται από την 5η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 04.59 π.μ.

Ο Κανονισμός 2.6 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 28) του 2020, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2.6 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 30) του 2020, διαγράφεται και καταργείται από την 5η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 04.59 π.μ.

Οι Κανονισμοί 2.4 και 2.5 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 32) του 2020, διαγράφονται και καταργούνται από την 5η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 04.59 π.μ.

Παράρτημα

Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 2.6, για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου από την 5η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05.00 π.μ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 μ.μ. ισχύουν τα ακόλουθα, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά στους Κανονισμούς:

(α)   Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 23.00 μ.μ. μέχρι τις 05.00 π.μ. εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας με τη χρήση του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν Διάταγμα,

μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά, και

διακίνηση κυνηγών προς και εντός μη απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως καθορίζονται στους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2017, από τις 03.00 π.μ. μόνο κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου:

Νοείται ότι, οι κυνηγοί πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους την άδεια κυνηγίου για σκοπούς ελέγχου.

Απαγορεύεται πέραν τις 22.30 μ.μ., με εξαίρεση τους χώρους εστίασης στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, η λειτουργία των χώρων εστίασης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

εστιατόρια,
χώρους εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων,
ταβέρνες,
καφετέριες,
μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ,
καφενεία και
χώρους εστίασης εντός κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων κλπ.:

Νοείται ότι, οι χώροι εστίασης δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες κατ΄ οίκον διανομής.

Οι υπηρεσίες προς το κοινό στους χώρους εστίασης παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους:

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, τα μπαρ εντός των εν λόγω επιχειρήσεων, όπου εφαρμόζεται, απαγορεύεται να δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση και η χρήση και λειτουργία τους περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζομένους και απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση του κοινού από το μπαρ, δεν επιτρέπεται η κράτηση πέραν των έξι (6) προσώπων ανά τραπέζι στους χώρους εστίασης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, και

ο μέγιστος αριθμός προσώπων που μπορεί να εξυπηρετείται σε χώρους εστίασης καθορίζεται στα 75 πρόσωπα σε εσωτερικούς χώρους εστίασης και στα 150 σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο για εξωτερικούς χώρους και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

(δ)    Η παρουσία και οι συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και/ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης και/ή άλλους χώρους δεν υπερβαίνουν τα 10 πρόσωπα ανά οικία/ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων τέκνων:

Νοείται ότι, εξαιρούνται οι χώροι εστίασης, αίθουσες δεξιώσεων, συνέδριων και εκδηλώσεων, υπαίθρια και κλειστά θέατρα, αίθουσες θεαμάτων και κινηματογράφοι καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι χώροι καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

(ε)     Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικούς χώρους, καθώς και οι θρησκευτικές τελετές τελούνται με μέγιστο αριθμό προσώπων τα 75 πρόσωπα και  τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

(στ)  Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύνανται να παρευρίσκονται στα Δικαστήρια και στις αίθουσες  αυτών καθορίζεται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου.

(ζ)     Η διεξαγωγή αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των αθλητικών   πρωταθλημάτων επιτρέπεται χωρίς την παρουσία θεατών, τηρουμένων των  κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού                 Αθλητισμού.

(η)    Επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, σχολών χορού και άλλων ειδών σχολών, καθώς και άλλων αθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

(θ)    Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που μπορεί να εξυπηρετείται σε παιδότοπους καθορίζεται   στα 50 πρόσωπα σε εσωτερικούς χώρους και 150 σε εξωτερικούς χώρους, υπό την   προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο για    εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο για εξωτερικούς χώρους, τηρουμένων των                 κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η διοργάνωση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων (π.χ. παιδικών γενεθλίων) πέραν των 10 προσώπων ανά εκδήλωση, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών.

(ι)     Με ισχύ από την 5η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05.00 π.μ. μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2021 και   ώρα 23.59 μ.μ., τα φαρμακεία και οι υπεραγορές τροφίμων, εξυπηρετούν κατά τις  καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της  λειτουργίας τους έως τις 9.00 π.μ. καθώς και μεταξύ των ωρών 13.00 μ.μ. έως τις 14.00  μ.μ., αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:
(i)    εξήντα πέντε ετών και άνω, και
(ii)   με αναπηρίες.

(κ)    Με ισχύ από την 5η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05.00 π.μ. μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2021 και  ώρα 23.59 μ.μ. επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αιθουσών  θεαμάτων και κινηματογράφων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με πληρότητα στο   50% της χωρητικότητάς τους.

(λ)    Με ισχύ από την 5η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05.00 π.μ. μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2021 και  ώρα 23.59 μ.μ. ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύνανται να παρευρίσκονται σε  συνέδρια, εκθέσεις, συνελεύσεις και εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους, καθορίζεται στα 250 πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ.,  κατ΄ ελάχιστο και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

(μ)    Με ισχύ από τη 13η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05.00 π.μ. μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2021 και  ώρα 23.59 μ.μ., ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύνανται να παρευρίσκονται σε γεύμα   ή/και δείπνο γάμων και βαφτίσεων, καθορίζεται στα 150 πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι  τηρείται το μέτρο τους ενός προσώπου ανά 3 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο σε εσωτερικούς χώρους και   2 τ.μ. κατ΄ ελάχιστο σε εξωτερικούς χώρους και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών   του Υπουργείου Υγείας:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκδηλώσεων όπου οι  παρευρισκόμενοι δεν είναι καθήμενοι σε τραπεζοκαθίσματα (εκδηλώσεις τύπου cocktail  party και συγχαρητηρίων):

Νοείται περαιτέρω ότι, ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι δεν δύναται να  υπερβαίνει τα έξι πρόσωπα.

2.6   Ανεξαρτήτως των προνοιών του Κανονισμού 2.5, λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα, τη ραγδαία αύξηση στον αριθμό περιστατικών COVID-19, την ποιοτική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων και τη διασπορά που καταγράφεται στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, για τις εν λόγω Επαρχίες, από την 5η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05.00 π.μ. μέχρι τη 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 μ.μ., ισχύουν τα ακόλουθα:

(α)    Αναστέλλεται η λειτουργία παιδότοπων:

Νοείται ότι, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύνανται να εκτελούν διοικητικής φύσεως εργασία ή  άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού ή/και   πελατών.

(β)    αναστέλλεται η λειτουργία γυμναστηρίων:

Νοείται ότι, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύνανται να εκτελούν διοικητικής φύσεως εργασία ή  άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών που άπτονται της εξυπηρέτησης κοινού ή/και  πελατών.

(γ)    απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνων των αθλητικών πρωταθλημάτων κάτω των 18 ετών, των  ομάδων των οποίων η έδρα είναι στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, έστω και εάν οι  αγώνες αυτοί  διεξάγονται εκτός των Επαρχιών αυτών, και
(δ)    απαγορεύονται όλες οι ομαδικές απογευματινές αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες  για παιδιά κάτω των 18 ετών, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ποδοσφαίρου,  χορού, θεάτρου, κολύμβησης σε κολυμβητήρια, πολεμικών τεχνών, κ.ά.

2.7 Για υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό, χορηγείται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας, με αναδρομική ισχύ από 20.03.2020, ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας η δυνατότητα χορήγησης του Ιατρικού Πιστοποιητικού Απουσίας από την Εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας, νοουμένου ότι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι είχαν προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό και η απουσία τους είχε προσμετρήσει έναντι της άδειας ανάπαυσής τους, στις πιο κάτω περιπτώσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις.:

(α)    Εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, λόγω στενής επαφής του με   επιβεβαιωμένο κρούσμα, νοουμένου ότι θα προσκομίσει Ιατρικό Πιστοποιητικό Απουσίας   από την Εργασία για Λόγους Δημόσιας Υγείας από το Υπουργείο Υγείας,

(β)    εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μετά από επιστροφή του από   υπηρεσιακό ταξίδι από χώρα που δεν εμπίπτει στις Κατηγορίες Α΄ και Β΄, σύμφωνα με την  κατηγοριοποίηση των χωρών βάσει της εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές ανακοινώνονται   από το Υπουργείο Υγείας, νοουμένου ότι θα προσκομίσει Ιατρικό Πιστοποιητικό Απουσίας  από την Εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας από το Υπουργείο Υγείας,

(γ)    μετά από απόφαση για αναγκαστική απουσία από την εργασία, λόγω εντοπισμού  επιβεβαιωμένου κρούσματος στην Υπηρεσία του υπαλλήλου και η οποία υποχρεωτικά  παρέμεινε κλειστή για ορισμένο χρονικό διάστημα,

(δ)    για σκοπούς φροντίδας παιδιών μέχρι 15 ετών, για τις περιπτώσεις που το παιδί αποτελεί   στενή επαφή κρούσματος και τίθεται σε αναγκαστικό αυτοπεριορισμό.

(ε)   η Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας παραχωρείται στις περιπτώσεις (α) έως (δ) μόνο:

εάν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την εργασία εξ΄ αποστάσεως και με την έγκριση του Προϊστάμενου του Υπουργείου/Τμήματος/Υπηρεσίας/Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου/ Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και
μία φορά σε κάθε ημερολογιακό έτος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάλληλος καλείται να απουσιάσει από την εργασία του για να παραμείνει σε αυτοπεριορισμό για πέραν της μιας φορά ανά ημερολογιακό έτος, τότε οι επιπρόσθετες μέρες απουσίας από την εργασία του λογίζονται ως Άδεια Ασθενείας και εάν η φύση της εργασίας του δεν επιτρέπει την εργασία από σπίτι.

2.8 Τα πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19, όπως αυτές καθορίζονται στο δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Υγείας, στις 4 Νοεμβρίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση του και τα οποία δεν απασχολούνται σε ατομικούς εργασιακούς χώρους, αλλά είτε έρχονται σε επαφή με κοινό, είτε εργάζονται σε κοινό χώρο εργασίας με άλλα πρόσωπα και δεν υπάρχει η δυνατότητα τήρησης των ενδεδειγμένων αποστάσεων, τότε το αρμόδιο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου/Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στις απαραίτητες εσωτερικές ρυθμίσεις ώστε τα πρόσωπα αυτά να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν την εργασία τους σε ατομικό εργασιακό χώρο. Σε περίπτωση που μια τέτοια ρύθμιση δεν είναι εφικτή, τότε τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται, με την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής, να εκτελούν εναλλάξ εργασία εξ΄ αποστάσεως, στις περιπτώσεις που η φύση της εργασίας το επιτρέπει, και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50% των προσώπων που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες σε έκαστο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου/Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.