Απόδοση ευθυνών για τα περιστατικά επέμβασης καταρράκτη σε οκτώ ασθενείς

imagewΤέσσερις από τους οκτώ ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Μακάρειο Νοσοκομείο με μετεγχειρητική ενδοφθαλμίτιδα, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, αναφέρει ανακοίνωση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Όπως αναφέρεται η μεταφορά τους έγινε «για περαιτέρω νοσηλεία στην Παθολογική Κλινική, λόγω της παρουσίας συννοσηροτήτων και επιπλοκών που αυξάνουν την σοβαρότητα της κατάστασης τους».

Προσφεύγουν νομικά οι συγγενείς των ασθενών

Οι συγγενείς των οκτώ ασθενών αναμένεται να προσφύγουν νομικά καθότι όπως δήλωσε χθες συγγενής ενός ασθενή λέγοντας πως δεν έτυχαν έγκαιρα από τους γιατρούς για το πρόβλημα που προέκυψε.

Από την πλευρά της η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) ζητεί από τις αρμόδιες αρχές, Υπουργείο Υγείας και Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, την πλήρη διερεύνηση και διαλεύκανση των περιστατικών επέμβασης καταρράκτη σε οκτώ ασθενείς και εάν και όπου υπάρχουν ευθύνες, αυτές να αποδοθούν και να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες.

Αναμένουμε, σημειώνεται, ότι τάχιστα- και εντός της ημέρας, το Υπουργείο Υγείας (έφορος ιδιωτικών νοσηλευτηρίων) θα προχωρήσει στην έναρξη επίσημης έρευνας ώστε  να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τις σοβαρές αυτές επιπλοκές.

Είναι παραδεκτό, αναφέρεται, ότι οι ενδονοσοκομειακές μολύνσεις είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ωστόσο η μόλυνση 8 ανθρώπων οι οποίοι υποβλήθηκαν σε συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση την ίδια μέρα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σίγουρα κάτι δε λειτούργησε σωστά εντός του νοσηλευτηρίου.

Περαιτέρω, θα πρέπει να διασαφηνιστεί σημειώνει η ΟΣΑΚ, εάν τίθεται θέμα καταλληλόλητας, ασφάλειας  και σωστής χρήσης των αναλώσιμων ειδών.

Οι οργανωμένοι ασθενείς υπογραμμίζουν για μια ακόμη φορά ότι τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω ιατρικών λαθών, αμέλειας, μη σωστής εφαρμογής πρωτοκόλλων όπως και θέματα ποιότητας αποτελούν κενά και ελλείψεις διαχρονικές λόγω  του απηρχαιωμένου νομικού πλαισίου και όπως και της απουσίας σημαντικών φορέων ελέγχου και αξιολόγησης  όπως αυτός που έχει εισηγηθεί με πρόταση της που έχει σταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εδώ και πολλά χρόνια.

Η ΟΣΑΚ εισηγείται τη λειτουργία διεπιστημονικού φορέα για τη δημιουργία εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης πρωτοκόλλων όπως και της διαπίστευσης.

Κύριο στόχο του φορέα, σημειώνει, αποτελεί ο σχεδιασμός, εισαγωγή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στη βάση βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Αυτός ο φορέας, αναφέρει, θα είναι μη κυβερνητικός, δηλαδή ένας ανεξάρτητος φορέας διασφάλισης ποιότητας (ΦΔΠ) ο οποίο θα εποπτεύει τόσο το δημόσιο τομέα όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Στη διοίκησή του θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υγεία.

Σημειώνει ότι ο φορέας θα έχει την ευθύνη σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στα θέματα υγείας (Υπουργείο Υγείας, Παγκύπριος Ιατρικός Σύνδεσμος, ΟΣΑΚ, Επαγγελματίες Υγείας, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί) να προωθήσει τα πιο κάτω με βάση στρατηγικό σχέδιο 3ετίας:

– Ανάπτυξη και εισαγωγή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών σε σημαντικές παθήσεις για την Κύπρο.
– Ανάπτυξη και εισαγωγή ολοκληρωμένης στρατηγικής και προγραμμάτων κλινικού ελέγχου (clinical audit) στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
– Ανάπτυξη διαδικασίας επαναξιολόγησης των επαγγελματιών υγείας (revalidation).
– Ανάπτυξη συστήματος κλινικής αξιολόγησης συναδέλφων από συναδέλφους (peer review).
– Ανάπτυξη συστήματος διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας.
– Εισαγωγή εποπτικού συστήματος για διασφάλιση ότι όλοι οι πάροχοι υγείας προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  οι οποίες είναι ασφαλείς και αειφόρες.
-Εισαγωγή συστήματος κλινικής επιβράβευσης των βέλτιστων κλινικών πρακτικών.