Επιτρέπονται τα επισκεπτήρια στα νοσηλευτήρια μόνο κατόπιν ραντεβού


 imagewΤα επισκεπτήρια σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα πρέπει να περιορίζονται στα άκρως αναγκαία και θα πραγματοποιούνται κατόπιν διευθέτησης ραντεβού, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

«Η εξάπλωση του ιού τέθηκε υπό έλεγχο και η θετική επιδημιολογική εικόνα έχει επιτρέψει την μείωση των αυστηρών μέτρων, ούτως ώστε να αρχίσουν όλα να επανέρχονται σταδιακά στη νέα κανονικότητα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, είναι απαραίτητο να τεθούν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τα επισκεπτήρια στα νοσηλευτήρια, οι οποίες θα προσαρμοστούν σε κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά λόγω της διαφορετικής πολιτικής και λειτουργικότητας που έχει το καθένα από αυτά.

Το επισκεπτήριο σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, στις Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων και στις Δομές 24ωρης Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία, μόνο με ραντεβού και κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του Νοσηλευτηρίου/Στέγης/Δομής αποφασίστηκε να επιτραπεί σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα Αρ. 28 του 2020 που εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου 2020.

Πάρα το γεγονός ότι έγινε κατορθωτό να ελεγχθεί η εξάπλωση του ιού, δεν έχει καταστεί δυνατή η εξουδετέρωσή του, προστίθεται. Ως εκ τούτου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρέπει να βρισκόμαστε συνεχώς σε επιφυλακή και ετοιμότητα. «Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου και των ασθενών που νοσηλεύονται και πάσχουν από σοβαρά νοσήματα ή/και είναι ευάλωτοι λόγω χειρουργικών επεμβάσεων που έγιναν ή/και θεραπειών που υποβλήθηκαν» συμπληρώνεται.

Ακόμη αναφέρεται ότι είναι σημαντικό οι επισκέπτες ή/και οι συνοδοί στα νοσηλευτήρια να έχουν κοινωνική ευθύνη για την προστασία του συνόλου των πολιτών και να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής που απορρέουν από τις οδηγίες, τα πρωτόκολλα και τα Διατάγματα που εξαγγέλλονται από το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης εντός των νοσηλευτηρίων, τα επισκεπτήρια θα πρέπει να περιορίζονται στα άκρως αναγκαία και  θα μπορούν να εισέρχονται στα νοσηλευτήρια μόνο με ειδική άδεια από την Διεύθυνση του νοσηλευτηρίου, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού. Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση έκαστου νοσηλευτηρίου θα πρέπει να ορίσει και να ανακοινώσει τον Λειτουργό και τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τη διευθέτηση των ραντεβού.

Επίσης, πριν την είσοδό τους, στο σημείο διαλογής, οι συνοδοί – επισκέπτες θα ελέγχονται για πιθανά συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού και θα ενημερώνουν σχετικά με την κλινική/τμήμα που θα επισκεφθούν. Στην περίπτωση θετικών απαντήσεων δε θα επιτρέπεται η είσοδός τους στο χώρο υπηρεσιών υγείας. Η διαδικασία διαλογής των επισκεπτών πρέπει να είναι ιδιαίτερα σχολαστική στις περιπτώσεις που αφορούν σε νοσηλευόμενους υψηλού κινδύνου, όπως ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς.
Πριν την είσοδό των επισκεπτών στα νοσηλευτήρια, θα τηρείται θερμομέτρηση, ενώ κατά την είσοδο των επισκεπτών στα νοσηλευτήρια, θα πρέπει να γίνεται χρήση απλής χειρουργικής μάσκας και αντισηπτικού.

Η Διεύθυνση των νοσηλευτηρίων θα πρέπει να τηρεί μητρώο καταγραφής των επισκεπτών και συνοδών, όπου να καταγράφονται πιθανά συμπτώματα, η θερμομέτρηση των ατόμων και τα στοιχεία του ασθενή που πρόκειται να επισκεφτεί.

Για κάθε ασθενή, επιτρέπεται η επίσκεψη ενός συγγενικού ή προσφιλούς προσώπου, νοουμένου ότι επιτρέπονται οι επισκέψεις από τον θεράποντα ιατρό και η πολιτική του νοσηλευτηρίου το επιτρέπει.

Ακόμη, η Διοίκηση των νοσηλευτηρίων θα πρέπει να καθορίσει ώρες επισκέψεων, καθώς και τη χρονική διάρκεια της παραμονής των επισκεπτών στον χώρο, ούτως ώστε η κάθε επίσκεψη να μην υπερβαίνει τη μια ώρα.

Οι ώρες επισκεπτηρίου και ο αριθμός των επισκεπτών ανά ασθενή θα πρέπει να αναρτηθούν με ανακοίνωση στην είσοδο των νοσηλευτηρίων τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την πολιτική του νοσηλευτηρίου, αναφέρεται.

Παράλληλα, οι επισκέπτες πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψής τους, εντός του δωματίου των ασθενών και στους υπόλοιπους χώρους των νοσηλευτηρίων.

Η ρύθμιση θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους χώρους εντός των νοσηλευτηρίων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, χώροι υπηρεσιών υγείας που νοσηλεύουν ασθενείς υψηλού κινδύνου όπως ανοσοκατεσταλμένους και άλλους, μπορούν να αποφασίσουν την πλήρη απαγόρευση του επισκεπτηρίου, με πιθανές εξαιρέσεις τις απόλυτα αναγκαίες για τη φροντίδα και την ψυχοσυναισθηματική υγεία των ασθενών.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η παραμονή συνοδών μαζί με ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους (π.χ. για ανήλικα παιδιά), τότε θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και προφύλαξης, όπως επίσης και η συνεχής χρήση μάσκας εντός των νοσηλευτηρίων.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσηλευτήριο συνοδών, που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού, όπως πυρετό, δεκατική πυρετική κίνηση, βήχα, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή.

Όλοι οι συνοδοί θα πρέπει να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο υπηρεσιών υγείας. Να παραμένουν αυστηρά μόνο στον θάλαμο του ασθενούς και να μην παρευρίσκονται σε χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος ή κατά τη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο. Ανάλογα με την περίπτωση προτείνεται και η εφαρμογή του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και απορρέουν από τα ισχύοντα Διατάγματα και τα πρωτόκολλα.