Η ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ

*Του Γιώργου Μωϋσή

Ο τουρισμός είναι το διακύβευμα για το οποίο πρέπει να εργαστούμε συλλογικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά. Η χώρα μας  τα τελευταία χρόνια καλείται να θέσει και να κατακτήσει νέους στόχους. ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ ÁÕÎÇÓÇ - ÐÑÙÔÁÑÁÓΚαι ο τομέας του τουρισμού αποτελεί το προσφορότερο πεδίο ανάπτυξης τέτοιων στόχων”. “Ο τουρισμός είναι το όχημα για την ανάπτυξη της χώρας μας, αφού πρόκειται για έναν τομέα:

 • που βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας,
 • φέρνει συνάλλαγμα,
 • ενισχύει το εμπόριο, τη μεταποίηση και τις κατασκευές,
 • δημιουργεί απασχόληση,
 • αυξάνει τα εισοδήματα,
 • τονώνει τη ζήτηση,
 • και προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη.

Και στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον η τουριστική ανάπτυξη της Κύπρου είναι συνυφασμένη με την υλοποίηση μιας μεταρρυθμιστικής στρατηγικής μακράς πνοής. Η Κύπρος, χρειάζεται μια τολμηρή σύγχρονη και καινοτόμα τουριστική μεταρρύθμιση που θα της επιτρέψει να σταθεί με αξιώσεις στο διεθνές περιβάλλον. Επιμένω στην καινοτόμα τουριστική μεταρρύθμιση γιατί είναι ζωτική ανάγκη για την οικονομία, για την ανάπτυξη. Η Κύπρος οφείλει να ακολουθήσει:

 • μια καινοτόμα τουριστική μεταρρύθμιση, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.
 • μια καινοτόμα τουριστική μεταρρύθμιση, που αναδεικνύει τις νέες μορφές τουρισμού, και εμπλουτίζει το παραδοσιακό σχήμα `ήλιος και θάλασσα`.
 • μια καινοτόμα τουριστική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στην αναβάθμιση και εμπλουτισμό των τουριστικών περιοχών και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.
 • μια καινοτόμα τουριστική μεταρρύθμιση, που υλοποιεί νέες πρωτοβουλίες στο θεσμικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, αλλά και στο επίπεδο της οικονομικής και φορολογικής πολιτικής.

Η καινοτόμα τουριστική μεταρρύθμιση πρέπει να δώσει την απαιτούμενη ώθηση, την απαραίτητη δυναμική σε όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας, έχοντας επίγνωση ότι ο τουρισμός είναι ο αιμοδότης της οικονομικής ανάπτυξης. Οι συνθήκες της εποχής όσο και η ανάγκη για μια νέα διευρυμένη στρατηγική της χώρας, μας επιβάλλουν πρώτα να διορθώσουμε τα του οίκου μας και μετά να προβάλουμε, επικοινωνήσουμε την Κύπρο ως έναν προορισμό με εναλλαγές και αντιθέσεις, έναν τόπο στον οποίο ο κάθε επισκέπτης μπορεί να ζήσει μια πραγματικά αληθινή εμπειρία.

Στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δώσουμε στη χώρα μας ένα καινούργιο brand identity, όπως λέμε στη γλώσσα της επικοινωνίας. Και στόχος μας σε αυτή την νέα προσέγγιση, δεν πρέπει να είναι η ποσότητα όσο η ποιότητα. Με άλλα λόγια, δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα των επισκεπτών, αλλά η ποιότητά τους, το τι αφήνουν στον τόπο μας, και φυσικά το πόσο μπορούν να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της Κύπρο από την στιγμή που θα επιστρέψουν στις χώρες τους.

Ο τουρισμός είναι αυτή τη στιγμή και υπό το πρίσμα των διεθνών συγκυριών, είναι ο μοναδικός τομέας της χώρας που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις και να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην `τοξικότητα` της όποιας ύφεσης.
Αναφέρθηκα στην ποιότητα ως κυρίαρχο διαφοροποιητικό μας στόχο. Και μάλιστα την ποιότητα σε όλες της τις συνιστώσες. Αυτή είναι άλλη μια καινοτομία που πρέπει να εισάγουμε στο κυπριακό τουριστικό προϊόν. Η ποιότητα, αποτελεί σήμερα την αιχμή του δόρατος στον ολοένα αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Είναι μια πραγματικότητα που οφείλουμε να συνυπολογίσουμε, προκειμένου να μπορούμε να στοχεύουμε ψηλά και την επόμενη δεκαετία. Ο κυπριακός τουρισμός πρέπει επιτέλους να κατακτήσει τη δίκαιη σχέση τιμής και αξίας (value for money). Αυτό θα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό με χώρες που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, η Αίγυπτος ή οι λεγόμενοι εξωτικοί προορισμοί.

Ο τουρισμός, είναι ένας κορυφαίος κλάδος της κυπριακής οικονομίας.
Όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα καίριο συμπέρασμα: ότι όσο πιο πολλά εφόδια δίνουμε στον κυπριακό τουρισμό, τόσα πιο πολλά θα μας επιστρέψει. Όχι μόνο σε συνάλλαγμα. Αλλά και σε θέσεις εργασίας, σε παραγωγή πλούτου, σε αναγνωρισιμότητα, σε διεθνές κύρος. Παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός συμβάλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και της κυπριακής οικονομίας και είναι σίγουρο ότι θα συμβάλει περισσότερο στο μέλλον.

Χρειάζεται ολοένα και αρτιότερη σύμπραξη όλων εκείνων που μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον τομέα. Την ευθύνη των πολιτικών αποφάσεων έχει η Κυβέρνηση η οποία θα αξιολογηθεί και θα κριθεί στο τέλος από τα αποτελέσματα του έργου της.

 

 *CMC Hospitality and Tourism Director

Mansystems Business Consultant Ltd

Μέλος ΣΕΣΕΚ