Μεγάλο ενεργειακό σχέδιο στον τομέα της άμυνας έρχεται στην Κύπρο

 

*Eγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου 

Μια σημαντική σύμβαση έχει υπογραφεί πριν λίγες μέρες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) με κοινοπραξία εταιρειών ενέργειας από την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, που αφορά στην photovoltaics-1024x740εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Όπως αναφέρει ο ΕΟΑ στην ιστοσελίδα του, πρόκειται «για το πρώτο ενεργειακό σχέδιο συνεργασίας στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ευρώπη» (http://www.eda.europa.eu/info-hub/news/2015/01/09/-go-green-eda-brings-solar-energy-to-airbase-in-cyprus).

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα είναι ηλεκτρικής ισχύος 5 MW και θα παρέχουν ενέργεια για τα επόμενα 20 χρόνια.

Tο Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει στο πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα «Go Green» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, μαζί με τα αντίστοιχα Υπουργεία της Τσεχίας, της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου και είναι το πρώτο που προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα που θα εγκατασταθούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε 10 επιλεγμένα στρατόπεδα για την περίοδο 2013-2016.

Η συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας στο πρόγραμμα «Go Green», πέραν από τα άλλα οφέλη, συνεπάγεται και οικονομικό κέρδος για την Κύπρο. Το συγκεκριμένο έργο είχε προκηρυχθεί από τον ΕΟΑ, μέσω της διαδικασίας Ευρωπαϊκών Δημόσιων Προσφορών και χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους, με ευθύνη του ιδιώτη επενδυτή. Είναι ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει αρκετές νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλει στην προσπάθεια για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Αποστολή του ΕΟΑ είναι η υποστήριξη των προσπαθειών του Συμβουλίου και των κρατών μελών για τη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, καθώς και η υποστήριξη της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ). Αποβλέπει, επίσης, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας, στη δημιουργία ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας αμυντικού εξοπλισμού, καθώς και στην προαγωγή της έρευνας.

Με οδηγίες του Υπουργού Άμυνας, έχει συσταθεί πρόσφατα στο Υπουργείο ειδικό Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ΕΟΑ, καθώς και αξιοποίηση γενικότερα ευκαιριών για άντληση πόρων από ευρωπαϊκές πηγές.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το Υπουργείο Άμυνας αποδίδει μεγάλη σημασία στην συμμετοχή προσωπικού σε όργανα / υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, το τελευταίο εξάμηνο για πρώτη φορά δύο Κύπριοι έχουν πετύχει πρόσληψη σε σημαντικές επιτελικές θέσεις.