Περι απομόνωσης Τ/κ κάνει λόγο ο Αιντα στην έκθεση του προς τον Γ.Γ. του ΟΗΕ

Καμιά αναφορά για παραβίαση  της Κυπριακής ΑΟΖ από Τουρκία

Σειρά επαφών με όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει η μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου σταÍÅÏÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÇÍÙÌÅÍÙÍ ÅÈÍÙÍ Ηνωμένα Εθνη, εν όψει της ενημέρωσης από τον τον Εσπεν Μπαρθ Άιντε στις 26 Ιανουαρίου, εξηγώντας τις θέσεις της πλευράς μας και υποδεικνύοντας λανθασμένα σημεία της έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ, για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Η έκθεση κυκλοφόρησε χθες επίσημα και παρά τις έντονες παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα προς αξιωματούχους του ΟΗΕ, τόσο στη Νέα Υόρκη όσο και τη Λευκωσία, δεν κατέστη δυνατό να αλλάξει μία αρνητική αναφορά των συμπερασμάτων του κ. Μπαν στην παράγραφο 36, η οποία σχετίζεται με την «απομόνωση των Τουρκοκυπρίων».
Παρόμοιες αναφορές σε εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ είχαν σταματήσει μετά τη λήξη της θητείας του Κόφι Ανάν.
Γράφει επί λέξη η επίμαχη παράγραφος:
«Μια ενεργή κοινωνία των πολιτών και η συνεχής ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών ή παρόμοιων δεσμών και επαφών, μπορούν να παρέχουν ζωτικής σημασίας υποστήριξη στους πολιτικούς ηγέτες και να τους βοηθήσει να κάνουν τους αναγκαίους συμβιβασμούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παρομοίως, η άρση των περιορισμών και των εμποδίων που παρακωλύουν την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα προάγει την εμπιστοσύνη. Μια τέτοια εξέλιξη θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των Τουρκοκυπρίων για απομόνωση, καθώς και την αδυναμία τους να συμμετέχουν ουσιαστικά σε ένα αλληλένδετο κόσμο, προετοιμάζοντας έτσι την Κύπρο για μια συνολική διευθέτηση. Κατά την άποψή μου, η ενθάρρυνση του εμπορίου μπορεί να έχει μόνο θετικές επιπτώσεις στο στόχο της επανένωσης. Για ακόμα μια φορά, καλώ τους δύο ηγέτες των κοινοτήτων να καταβάλλουν προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής ισότητας μεταξύ των πλευρών, μεταξύ άλλων μέσω κοινών σχεδίων και αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες θα κάνουν μια ενδεχόμενη επανένωση ευκολότερη και πιο πιθανή. Στο πλαίσιο της διεθνούς επικυρωμένης ειρηνευτικής διαδικασίας, οι προσπάθειες προς την αντίθετη κατεύθυνση μόνο αντιπαραγωγικές μπορούν να είναι».
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, σκληρή σε ύφος επιστολή προς τον ΓΓ του ΟΗΕ έχει αποστείλει ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας, Νίκος Αιμιλίου.
Πάντως πέραν τούτων υπάρχουν κι άλλες προβληματικές αναφορές, με σοβαρότερη αυτή για τους υδρογονάνθρακες, όπου μιλά «κοινούς φυσικούς πόρους» και αποφεύγει να επικρίνει την παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία, τις πολλές αναφορές της έκθεσης σε «ελληνοκυπριακές αρχές», καθώς και οι εκτιμήσεις για το θέμα των αγνοουμένων.
Η Λευκωσία είχε χθες και προχθές σειρά επαφών με στόχο την απάλειψη της αναφοράς στο θέμα της «απομόνωσης». Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, υπήρχε συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη με τη Λίζα Μπάτενχάιμ, ενώ το θέμα εγέρθηκε και προς τον ειδικό σύμβουλο του ΓΓ, Έσπεν Μπαρθ Άιντε. Συναντήσεις είχε κι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στον ΟΗΕ. Οι δικαιολογίες που εδόθησαν ήταν πως η έκθεση έχει ήδη υπογραφεί από τον ΓΓ και έχει λάβει αριθμό επισήμου εγγράφου.
Πάντως παρόμοιες αλλαγές έχουν γίνει στην έκθεση, μάλιστα στη θητεία του Μπαν Γκι μουν – κυκλοφόρησε και διορθωτική προσθήκη – μία κατόπιν απαίτησης της Τουρκίας και μία της Κύπρου.