Μειώνονται οι τιμές των φαρμάκων

Από τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, μειώνονται οι τιμές των φαρμάκων, ανακοίνωσε σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής. Συγκεκριμένα, οι τιμές 1.968 φαρμακευτικών προϊόντων έχουν υποστεί μείωση, ενώ οι τιμές 442 προϊόντων παρέμειναν στα υφιστάμενα επίπεδα. Η μέση μείωση των τιμών επί του συνόλου των φαρμάκων ανέρχεται στο 4,8% και για τα 1.968 φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων οι τιμές μειώθηκαν, η μέση μείωση είναι της τάξης του 15,51%.

Ο κ. Πατσαλής είπε ότι στα πλαίσια της εξαγγελίας του Υπουργείου Υγείας για μείωση των τιμών των φαρμάκων, μέσω της επικαιροποίησης του τιμοκαταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων, η εν λόγω επικαιροποίηση έχει ολοκληρωθεί και ο νέος τιμοκατάλογος θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015.ÖÁÑÌÁÊÅÉÏ - ÖÁÑÌÁÊÁ

Στον τιμοκατάλογο περιλαμβάνονται 5.374 φαρμακευτικά προϊόντα, εκ των οποίων για τα 2.743 προϊόντα έλαβε χώρα επικαιροποίηση της ανώτατης χονδρικής και λιανικής τιμής, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων και των σχετικών κανονισμών. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, από την επικαιροποίηση εξαιρείται αριθμός προϊόντων (π.χ. φάρμακα με χονδρική τιμή ίση ή μικρότερη των €10, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα).

Ο Υπουργός ανέφερε ότι με την εφαρμογή των κανονισμών για την επικαιροποίηση, διαφάνηκε πως για 333 φάρμακα θα επερχόταν αύξηση των τιμών, γεγονός που αποτράπηκε κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας για καθήλωση των τιμών και ως εκ τούτου, οι τιμές των 333 αυτών φαρμάκων θα παραμένουν σταθερές στα υφιστάμενα επίπεδα.

Η μέση μείωση των τιμών επί του συνόλου των φαρμάκων του τιμοκαταλόγου ανέρχεται στο 4,8% και για τα 1.968 φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων οι τιμές μειώθηκαν, η μέση μείωση είναι της τάξης του 15,51%. Στον επικαιροποιημένο τιμοκατάλογο καταγράφονται σημαντικές μειώσεις τιμών σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα αντιβιοτικά (μειώσεις από -0,69% έως -81,13%), αντιυπερτασικά (μειώσεις από -0.10% έως -54,39%) και φάρμακα μείωσης της χοληστερόλης (μειώσεις από -1,41% έως -77,43%).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική εξαγγελία του Υπουργού Υγείας, τροχοδρομείται περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμάκων μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2015, κατόπιν διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα εξεταστεί η περαιτέρω μείωση των τιμών για όλα τα φάρμακα κατά 8-10%. Επίσης, η αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων θα γίνεται σε ετήσια βάση για όλα τα φάρμακα, αντί κάθε 2 χρόνια που συνέβαινε έως σήμερα.

Αυτό θα βοηθήσει την προσπάθεια, σημείωσε ο κ. Πατσαλής, για περαιτέρω μείωση της τιμής των φαρμάκων αφού κάθε χρόνο θα υπολογίζονται οι νέες τιμές των φαρμάκων που θα περιλαμβάνουν τις μειώσεις των τιμών τους στις άλλες χώρες αναφοράς, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τροχοδρομείται αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, στην οποία δεν θα συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον από τις αποφάσεις της εν λόγω Επιτροπής.

Πρώτιστο μέλημα και στόχος του Υπουργού Υγείας, συνέχισε, είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε φαρμακευτική αγωγή σε προσιτές τιμές.

“Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του ΓεΣΥ. Το Υπουργείο Υγείας είναι πολύ προσεκτικό και προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαθεσιμότητα φαρμάκων σε προσιτές τιμές στην αγορά. Προς την επίτευξη του στόχου, το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει τον κοινωνικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως φαρμακοποιούς, εισαγωγείς φαρμάκων, παρασκευαστές φαρμάκων και συνδέσμους ασθενών. Αυτή είναι η κατεύθυνση στα πλαίσια της πολιτικής διαφάνειας που ακολουθείται για μεγιστοποίηση της πρόσβασης των ασθενών στη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή. Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα επιτευχθούν περαιτέρω μειώσεις των τιμών των φαρμάκων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διαχρονική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας”, συμπλήρωσε.
Ο Υπουργός Υγείας, ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι οι επιπρόσθετες αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική θα γίνουν σε δύο μήνες. Αν η μέση τιμή των φαρμάκων σήμερα, διευκρίνισε, έχει μειωθεί στο 5% του συνόλου των φαρμάκων, σε δύο μήνες θα έχουμε ακόμη το διπλάσιο περίπου στο 8-10%.

“Η μείωση της τιμής των φαρμάκων γίνεται σε τρεις φάσεις. Αυτή είναι η πρώτη φάση που αφορά την επικαιροποίηση των τιμών. Με αυτή την απόφαση αλλάζει το ότι η επικαιροποίηση θα γίνεται κάθε χρόνο κι όχι κάθε δεύτερο χρόνο. Επειδή η επικαιροποίηση μπορεί να ανεβάσει τις τιμές αποφασίστηκε για όσες από αυτές ανέβει η τιμή, να μην ανέβει και να μείνει σταθερή. Αυτή είναι η πρώτη φάση που ολοκληρώνεται σήμερα και τα αποτελέσματα της οποίας θα έχουμε τη Δευτέρα”, σημείωσε.

Το Μάρτη, συνέχισε, θα αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική αναμένοντας κατά μέσον όρον τη διπλάσια μείωση από αυτή που έχει επέλθει τώρα.

“Με τις αλλαγές του Μαρτίου θα αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική, θα αλλάξει η φόρμουλα, θα έχουμε αλλαγές στην Επιτροπή Φαρμάκων, αλλαγές των οποίων κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους θα ολοκληρωθούν και θα μπουν σε εφαρμογή περί το τέλος Μαρτίου. Η τρίτη φάση είναι με το ΓΕΣΥ κι αυτό αναμένεται σε ένα χρόνο από σήμερα”, πρόσθεσε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, διαβεβαίωσε πως “δεν θα εξαφανιστούν φάρμακα από την αγορά γιατί η επικαιροποίηση των τιμών γίνεται με τη σύμφωνο γνώμη των εταιρειών”.

Σε σχέση όμως με τις αλλαγές που θα γίνουν σε δύο μήνες, ο Υπουργός προειδοποίησε πως αυτός είναι ένας κίνδυνος για εξαφάνιση φαρμάκων, γι` αυτό και όπως επεσήμανε, “οι φαρμακευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ολοκληρώσει μια ενδελεχή μελέτη γύρω από τα ποια φάρμακα μειώνονται και έχει γίνει η μελέτη με τρόπο που να προσμετρήσει όλους τους κινδύνους ούτως ώστε να επιλέξουμε εκείνο τον τρόπο μείωσης με εκείνες τις αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική που να μην εξαφανιστούν φάρμακα από την αγορά”.

Το ΑΚΕΛ καλωσορίζει και …υποδεικνύει

Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωση του  καλωσορίζει την εφαρμογή των επικαιροποιημένων τιμών των φαρμάκων που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Σημειώνει δε ότι οι μειώσεις σε κάποιες περιπτώσεις έχουν φτάσει και το 70%. Ωστόσο υποδεικνύει στον  Υπουργό ότι:

1. Οι νέες τιμές είναι αποτέλεσμα Υπουργικού Διατάγματος του 2012. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν έχει πάρει καμιά απόφαση διαφοροποίησης της τιμολογιακής πολιτικής των φαρμάκων.

2. Τον Ιούλιο του 2014 το Υπουργείο Υγείας διέρρευσε προς τα ΜΜΕ διοικητική έκθεση η οποία επέρριπτε πολιτικές ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι μέχρι το τέλος του 2012 δεν έγινε τίποτα σε ότι αφορά την αλλαγή τιμολογιακής πολικής σε σχέση με τις τιμές αναφοράς.
3. Πως είναι δυνατόν σήμερα η κυβέρνηση Αναστασιάδη, η οποία δεν πήρε καμιά απόφαση για αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής, να διατυμπανίζει ότι είναι δικό της επίτευγμα κάτι που αποφασίστηκε το 2012 ενώ πριν από λίγους μήνες κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν έπραξε τίποτα;

Εφόσον ο Υπουργός Υγείας αναγνωρίζει την θετική προσφορά της προηγούμενης διακυβέρνησης στον τομέα της Υγείας, τότε καλό θα ήταν να προχωρήσει και στο θέμα του ΓΕΣΥ στη βάση των αποφάσεων του 2012, οι οποίες ήταν ισορροπημένες, εφαρμόσιμες και χαιρετιστήκαν από όλους, εκτός από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Αναστασιάδη είναι δυστυχώς η πλήρης απαξίωση του δημόσιου τομέα, η εμμονή σε πολιτικές που εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα και η τροχιοδρόμηση ενεργειών που εκτροχιάζουν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ από τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα και φιλοσοφία.
Καλούμε τον Υπουργό Υγείας και την κυβέρνηση Αναστασιάδη να παραμερίσουν τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και να απαντήσουν ρητά και ευθαρσώς εάν τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του ΓΕΣΥ, που οι ίδιοι συμφώνησαν με την Τρόικα, θα τηρηθούν. Εάν όχι τότε, καθίστανται απόλυτα υπεύθυνοι για αυτές τις αρνητικές εξελίξεις.»