Αποσύρεται προϊόν κρέμα βανίλιας λόγω ανίχνευσης μικροβίου

 

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικόimageweb.aspx κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν λάβει ενημέρωση από την αρμόδια Αρχή της Γαλλίας, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), καθώς και από την εμπλεκόμενη κυπριακή εταιρεία διακίνησης, ότι στο πιο κάτω αναφερόμενο προϊόν, που έχει κυκλοφορήσει στην κυπριακή αγορά, ανιχνεύθηκε το μικρόβιο Bacillus cereus.imageweb-1.aspx

Είδος:               Crème Dessert – Vanilla Flavour – WITH FRESH MILK – 2 Pots
                          (VANILLA DESSERT 2×125 g)
                          Dairy Pudding Vanilla Flavoured – UHT sterilized – Best servet chilled
Εμπορική επωνυμία: Elle & Vire
Βάρος: 2x125 g
Ανάλωση κατά προτίμηση: 30/11/2018