ΔΗΚΟ: Υποψηφιότητες για την παγκύπρια εκλογική συνέλευση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπήςb_unnamed του Δημοκρατικού Κόμματος, ανακοινώνεται ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των αξιωματούχων και των μελών των κεντρικών και επαρχιακών συλλογικών οργάνων, για την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2018, θα γίνεται την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, από τις 9:00 π.μ. μέχρι την 1 μ.μ.

Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των αξιωματούχων, δηλαδή τις θέσεις του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, των τριών Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Οργανωτικού Γραμματέα, καθώς και οι υποψηφιότητες για τις 15 αιρετές θέσεις του Εκτελεστικού Γραφείου, θα υποβάλλονται στο Γραφείο του Οργανωτικού Γραμματέα, στον 1ο όροφο των κεντρικών γραφείων του Κόμματος.

Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις του Προέδρου Επαρχιακής Επιτροπής και για τις θέσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Επιτροπών θα υποβάλλονται στα γραφεία της αντίστοιχης επαρχιακής επιτροπής.

Το παράβολο για το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει οριστεί ως εξής:

Για τη θέση του Προέδρου: 1000 ευρώ.
Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου: 700 ευρώ.
Για τις θέσεις των Αντιπροέδρων: 500 ευρώ.
Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα: 300 ευρώ.
Για τη θέση του Γενικού Οργανωτικού: 300 ευρώ.
Για τις θέσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο: 100 ευρώ.
Για τις θέσεις στην Κεντρική Επιτροπή: 50 ευρώ.
Για τις θέσεις των Προέδρων Επαρχιακών Επιτροπών: 100 ευρώ.
Για τις θέσεις στις Επαρχιακές Επιτροπές: 30 ευρώ.