Οι οργανωμένοι γονείς διαφωνούν με την πρόταση για εξετάσεις τετραμήνων

Τονίζουν πως θα πρέπει να προηγηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις για προβληματικούς εκπαιδευτικούς

 

Οι Οργανωμένοι γονείς διαφώνησαν εξ’ αρχής με την πρόταση για τις εξετάσεις τετραμήνων, όπως αυτή παρουσιάστηκε, αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Παγκύπρια images-1Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις εξετάσεις ανά τετράμηνο, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης αναφέρει ότι για να πετύχει ο θεσμός των εξετάσεων ανά τετράμηνο πρέπει να προηγηθούν πολλά άλλα, όπως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η απομάκρυνση των ανεπαρκών εκπαιδευτικών από την έδρα, δύο πτυχές οι οποίες ακόμα δεν έχουν προχωρήσει σε κανένα σημείο τους παρόλο που γι’ αυτές βρίσκεται σε ισχύ ένας απαρχαιωμένος νόμος.

«Θα πρέπει να μας απαντήσουν οι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να προχωρήσουν στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις; Θα πρέπει να γίνει επίσης ουσιαστική και πραγματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες μορφές αξιολόγησης του μαθητή, όπως προνοούνται στους νέους Κανονισμούς. Αλλά διερωτόμαστε πως θα πραγματοποιηθεί αυτό αφού δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθούν οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης που προνοούνται στους Κανονισμούς. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης και η αναπροσαρμογή όλων των διδακτικών βιβλίων με βάση τον πραγματικό χρόνο διδασκαλίας», προσθέτει.

Η Συνομοσπονδία αναφέρει ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία για τους διορισμούς-τοποθετήσεις-μετακινήσεις-αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών ούτως ώστε οι μαθητές από την πρώτη μέρα του σχολείου να διδάσκονται απρόσκοπτα τα μαθήματα τους και να μη συμβαίνουν γεγονότα που συνέβηκαν κατά τη φετινή χρονιά όπου σε εξεταζόμενα μαθήματα οι μαθητές άλλαξαν έξι και επτά φορές καθηγητή από τις 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.

Σημειώνει ότι οι αντικαταστάσεις των καθηγητών πρέπει να γίνονται άμεσα και να μη συμβαίνει αυτό που συνέβηκε σε σχολείο όπου οι μαθητές για μία εβδομάδα οι μαθητές δεν είχαν καθηγητή σε εξεταζόμενο.

«Οι εξετάσεις τετραμήνων, αν και εφόσον εφαρμοστούν, πρέπει να είναι καθορισμένες κεντρικά και ενιαίες για όλα τα σχολεία για να υπάρχει η ισότητα και η δικαιοσύνη μεταξύ των μαθητών, αλλά συνάμα το Υπουργείο Παιδείας να μπορεί να εξάγει συμπεράσματα και να μπορεί να προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις εκεί όπου χρειάζεται. Εκφράζουμε έντονες ανησυχίες ότι τα σχολεία μας κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο και Απρίλιο-Μάιο θα μετατραπούν σε εξεταστικά κέντρα και αυτό θα τα απομακρύνει από τον άλλο στόχο του δημόσιου σχολείου που είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους μαθητές και η ανάδειξη σωστών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων», συμπληρώνει.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία αναφέρει, τέλος, ότι με επιστολή της προς τους αρμόδιους φορείς στις 29 Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας πραγματικότητες και καταθέτοντας εισηγήσεις, ζητά όπως ανασταλεί η εφαρμογή των εξετάσεων ούτως ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επιτυχημένη εφαρμογή τους, αν στο τέλος του διαλόγου κριθεί ότι είναι αναγκαία η εισαγωγή των εξετάσεων τετραμήνων.