Άρχισε η καταβολή επιδομάτων για τα Ειδικά Σχέδια Υπουργείου Εργασίας για τον Δεκέμβριο 2020

Καταβάλλονται από σήμερα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας imagewκαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα επιδόματα για όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν δεόντως συμπληρωμένες και με επιβεβαιωμένο τραπεζικό λογαριασμό για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια που πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνει πως για όσες επιχειρήσεις δεν είχαν επιβεβαιωμένο τραπεζικό λογαριασμό, θα σταλούν κυβερνητικές επιταγές τις προσεχείς ημέρες.

Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιείται η καταβολή της Εφάπαξ Χορηγίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιδότησης Επιχειρήσεων που τελούσαν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και συμμετείχαν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας που εφαρμόστηκαν για την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020.

Επιπλέον, αναφέρει ότι πραγματοποιείται η καταβολή της Εφάπαξ Χορηγίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιδότησης Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων που τελούσαν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή είχαν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για την πανδημία του ιού COVID-19 και συμμετείχαν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, που εφαρμόστηκαν για την περίοδο Νοεμβρίου 2020.

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι για την καταβολή της Εφάπαξ Χορηγίας δεν απαιτείτο η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εγκρίθηκαν για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης κατά τις υπό αναφορά περιόδους.