Τον 5ο συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2020, ύψους €254.241.358, συζήτησε η Επ. Οικονομικών


 imagewΤον πέμπτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2020, ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €254.241.358, συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Ο πρώτος και ο δεύτερος συμπληρωματικός προϋπολογισμός του 2020 ήταν ύψους €369 εκ. και €220 εκ. και αφορούσαν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο τρίτος συμπληρωματικός αφορούσε συνολικό ποσό €231 εκ. εκ των οποίων τα €151.500.00 σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού και τα €79.600.912 διάφορες άλλες δαπάνες.

Τέλος, ο τέταρτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός του 2020 που αφορούσε τους ΣΥΟΠ καταψηφίστηκε.

Όσον αφορά τις σημαντικές κατηγορίες δαπανών του 5ου συμπληρωματικού προϋπολογισμού του 2020, αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, ποσό ύψους €77,19 εκ. για ενίσχυση  της αμυντικής θωράκισης, ποσό €116 εκ. για τη γενική κυβερνητική εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ποσό €12,38 εκ. για παραχώρηση κοινωνικής σύνταξης, ποσό €6 εκ. για αναβαθμίσεις θέσεων των αστυνομικών/πυροσβεστών/ειδικών αστυφυλάκων, ποσό €6,55 εκ. για διάθεση πιστώσεων αν κριθεί αναγκαίο για αντιμετώπιση της πανδημίας και ποσό €4,25 εκ. για οικονομική βοήθεια στον Λίβανο, εκ των οποίων €0,75 εκ. σε φάρμακα και αναλώσιμα.