Νέο διάταγμα Υπ.Υγείας: Απαγορεύεται η είσοδος σε καραντίνα χωρίς άδεια

Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Υγείας εξέδωσε σήμερα νέο διάταγμα το οποίο, μεταξύ άλλων, απαγορεύει την είσοδο σε καραντίνα χωρίς άδεια, ρυθμίζει το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και των υπεραγορών σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες και επιτρέπει την επέκταση, υπό προϋποθέσεις, του ωραρίου λειτουργίας όσων επιχειρήσεων δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός.imagew-7-9

Σύμφωνα με το νέο διάταγμα, απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα), χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας, ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας.

Απαγορεύεται, επίσης, σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου πρόσωπο το οποίο είτε είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού COVID – 19, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

Με βάση το νέο διάταγμα, από τις 06.00 π.μ. της 21ης Μαρτίου 2020, τα Φαρμακεία και Υπεραγορές εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 10.00 π.μ αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα: (i) Τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020, ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση του,(ii) Εξήντα ετών και άνω και (iii) Με αναπηρίες.

Σημειώνεται, επίσης, ότι όσες επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, δύναται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός και συναθροίσεις πολλών προσώπων, νοουμένου ότι:
(i) Δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων βάσει των σχετικών νομοθεσιών, καθώς και συλλογικών συμβάσεων (όπου ισχύουν) και (ii) Τηρούνται οι πρόνοιες του περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματος (Αρ. 3)  με τις οποίες δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το 1 άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.

Το νέο διάταγμα αναφέρει ακόμη ότι εξαιρούνται από τις πρόνοιες του περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματος (Αρ. 3) τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές έχουν συνάψει ή/και θα συνάψουν σχετικές συμφωνίες με:

α) Το Υφυπουργείο Τουρισμού για: (i) Προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία θα παραμείνουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (Καραντίνα) δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματος (Αρ.5) και (ii) Προσωρινή φιλοξενία ξένων περιηγητών οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέφουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους.

(β) Διπλωματικές αποστολές Κρατών ή/και διεθνείς Οργανισμούς με τα οποία/με τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει διμερείς διακρατικές συμφωνίες ή διεθνείς συμβάσεις για προσωρινή φιλοξενία ξένων υπηκόων οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέφουν στις χώρες μόνιμης διαμονής τους.

(γ) Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για φιλοξενία αιτητών ασύλου ή άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ή αιτητών διεθνούς προστασίας.