Ο πόλεμος κατά του κορωναϊού και ο ρόλος της Εθνικής Φρουράς

Του Δρα Άριστου Αριστοτέλους*

UnknownΣίγουρα δεν μπορεί  να εφησυχάζει το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ απλά με την τήρηση των διαδικασιών στο στράτευμα για τη δική του ασφάλεια, που σωστά τηρούνται – ίσως και καλύτερα απ’  ό,τι στην υπόλοιπη κοινωνία δεδομένου ότι η Εθνική Φρουρά  (Ε.Φ.) είναι κατά κανόνα ένα πιο πειθαρχημένο σώμα. Ο λόγος για μη εφησυχασμό στην Ε.Φ. είναι ότι πέραν της κύριας αποστολής της, που είναι η αντιμετώπιση συμβατικών στρατιωτικών απειλών σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβάνει και άλλες σοβαρές προκλήσεις και κινδύνους κατά της πολιτείας όπως τρομοκρατική δράση, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές κ.λπ.

Συνεπώς εκτός από την υποχρέωση  για αποτελεσματική αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού εντός Εθνικής Φρουράς —   που πιθανόν και να αυξηθεί και  πρέπει να είναι έτοιμη να τη χειριστεί και να την ελέγξει ώστε να μην σπάσει ο κορμός   λειτουργικότητα της —  έχει και σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για την  καταστολή της απειλής που προβάλλει η πανδημία κατά του συνόλου της  κοινωνίας.

Προς το σκοπό αυτό το ΥΠΑΜ και το ΓΕΕΦ  θα μπορούσαν με απόφαση της κυβέρνησης να είχαν ετοιμάσει σενάρια  ή να αναπροσαρμόσουν υφιστάμενα σχέδια τους – έστω και αν δεν χρειαστούν –  και να διαθέσουν  μέρος από τους  πόρους και το δυναμικό τους και να οργανωθούν για  να συνδράμουν βοηθητικά στην επίτευξη του στόχου αυτού,  σε συντονισμό με άλλες αρχές και υπηρεσίες του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα.

Αναμφίβολα με την υποδομή και τα μέσα που διαθέτει η Εθνική Φρουρά, περιλαμβανόμενων και των μεταφορικών, μπορεί να συμβάλει στην απρόσκοπτη

λειτουργία βασικών κρατικών και μη  υπηρεσιών  που πιθανό να κινδυνεύουν να  καταρρεύσουν, καθώς και ανάληψη ανθρωπιστικών απόστολων  και ασφαλώς στη γενικότερη προσπάθεια καταστολής του προβλήματος.

Ενδεικτικά – αν προέκυπτε ανάγκη  –  κάποιες εντεταλμένες μονάδες της Εθνικής Φρουράς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την Αστυνομία στο έργο της, όπως και στη φύλαξη κτηρίων και ζωτικών εγκαταστάσεων και στην προστασία ζωνών καραντίνας. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη στελέχωση υπηρεσιών, στη μεταφορά τροφίμων, αποθεματικού υλικού, φαρμάκων και  ειδών πρώτης ανάγκης και προμηθειών, και ακόμη να εξυπηρετήσουν ηλικιωμένους είτε με ψώνια είτε με μεταφορές τους και ούτω καθεξής.

Ο πόλεμος κατά του κορωνοϊού είναι υπόθεση που μπορεί και πρέπει να κερδηθεί και η Εθνική Φρουρά επιβάλλεται να είναι έτοιμη να ριχτεί και στο πεδίο της μάχης αυτής εάν χρειαστεί. Από τη φύση της έχει αρκετά να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή.

*Πρώην Βουλευτή, Ειδικού σε Θέματα Άμυνας και Στρατηγικής