Κατηγορία: Πρωτοσέλιδο

ÔåëåôÞ ïñêùìïóßáò ôïõ íÝïõ Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá ê. Êþóôá Êëçñßäç, Ëåõêùóßá 16 Óåðôåìâñßïõ 2013.

Τα μάζεψε ο Γ.Εισαγγελέας και λέει τώρα ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του και τα ερωτήματα που τέθηκαν από το Προεδρικό και απομ κόμματα σχετικά με τις παρεμβάσεις πολιτικών στο έργο του για παρεμπόδιση των…

Δηλώσεις Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφα Ακιντζί μετά την συνάντηση των ηγετών

Υπηκοότητα στους έποικους μετά τη λύση υπόσχεται ο Ακιντζί

Δεν θα υπογράψει μια συμφωνία που δεν θα είναι προς όφελος του ‘λαού’, δεν θα φέρει την ευτυχία και δεν θα είναι καλή για το μέλλον, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης,…

newego_LARGE_t_1101_54558693_type12713

Τραγικός επίλογος στο Κομπάνι-Κηδεύτηκαν τα προσφυγόπουλα

Η τελευταία πράξη του δράματος που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο παίχτηκε σήμερα στο Κομπάνι της Συρίας. Τα δύο αδελφάκια, ο Αϊλάν και ο Γκαλίπ, Κουρντί, που μαζί με τη μητέρα…

Êõâåñíçôéêüò Åêðñüóùðïò Íßêïò ×ñéóôïäïõëßäçò.

Προεδρικό:Καμιά παρέμβαση στο έργο του Γ.Εισαγγελέα

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι από πλευράς Προεδρικού και Κυβέρνησης δεν έχει γίνει καμία απολύτως παρέμβαση στο έργο του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε κληθεί…

Capture247-435x330

Ο Γ. Εισαγγελέας κατηγορεί εκ νέου αόριστα πολιτικούς ότι επιχειρούν να εμποδίσουν ποινικές έρευνες

Για πολλοστή φορά ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης αφήνει  αιχμές δημόσια εναντίον  πολιτικών χωρίς να τους κατονομάζει οι οποίοι όπως υποστήριξε, επιχειρούν να βραχυκυκλώσουν τις ποινικές έρευνες για την οικονομία…

EIÄÉÊÏ ÈÅÌÁ: Áðïêáëõðôéêü: ÅðéóôïëÞ - íôïêïõìÝíôï ôçò ÊÄ ôï ÓôÅ ãéá áãíïïýìåíïõò.

Σε 8 αγνοούμενους ανήκουν τα οστά που βρέθηκαν στον κατεχόμενο Τράχωνα

Σε οκτώ άτομα αντιστοιχούν τα οστά που έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα στον κατεχόμενο Τράχωνα, στο σημείο πίσω από τις σημερινές “κεντρικές φυλακές”, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, το ε/κ μέλος της…

SYRIA_SU-27

Πανικός στην Ουάσιγκτον από τη στρατιωτική βοήθεια Ρωσίας στη Συρία

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην Ουάσιγκτον η  μη αναμενόμενη από τους Αμερικανούς κίνηση-ματ της Μόσχας να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία και αεροπορικές δυνάμεις εναντίον του ISIS. Κι αυτό γιατί…

newego_LARGE_t_1101_54557675_type12713

Ο πατέρας του νεκρού παιδιού αφηγείται την τραγωδία του

Μέσα από τα χέρια του γλίστρησαν τα παιδιά του όταν αναποδογυρίστηκε το φουσκωτό με το οποίο προσπαθούσαν να φτάσουν στην Κω, δήλωσε Αμπντουλάχ Κουντί, ο πατέρας του μικρού αγοριού το…

Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ ðïõ åéêïíßæåé ôïí ôüôå âïõëåõôÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ìáíþëçò ÃëÝæïò íá  ìéëÜ óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôçí óõæÞôçóç åðßêáéñùí åñùôÞóåùí, ÐáñáóêåõÞ 31 Éáíïõáñßïõ 2014. Ôçí ðáñáßôçóÞ ôïõ áðü ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï Ý÷åé õðïâÜëåé, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ï Ìáíþëçò ÃëÝæïò, ï ïðïßïò, õðåíèõìßæåôáé, üôáí åîåëÝãç åß÷å äçëþóåé üôé èá áðï÷ùñÞóåé ìå ôç óõìðëÞñùóç åíüò ÷ñüíïõ èçôåßáò ôïõ. Ôç èÝóç ôïõ, áðü ôéò 8 Éïõëßïõ ïðüôå èá éó÷ýóåé ç ðáñáßôçóç, èá êáôáëÜâåé ï ÃéÜííçò Ìçëéüò, êáèþò ï Íßêïò ×ïõíôÞò ðïõ ðñïçãåßôï óôïí êáôÜëïãï ôùí åðéëá÷üíôùí, åßíáé âïõëåõôÞò êáé áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åîùôåñéêþí. ÔåôÜñôç 17 Éïõíßïõ 2015.   ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

Ο Μ. Γλέζος: «Θα ψηφίσω ΚΚΕ εάν δεν δημιουργηθεί ενιαίο αντιμνημονιακό μέτωπο»

Ο παλαίμαχος πολιτικός της Αριστεράς και μέχρι πρότινος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Γλέζος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, χαρακτήρισε μεταλλαγμένο το κόμμα το οποίο μέχρι τώρα υπηρετούσε, ξεκαθάρισε ότι…

newego_LARGE_t_1101_54558052_type12128

Ούγγρος πρωθυπουργός:«Είμαστε έντρομοι από το τσουνάμι των προσφύγων

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην «αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ», εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, από τις Βρυξέλλες όπου είχε συναντήσεις με ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο Όρμπαν υπερασπίστηκε τα μέτρα…